CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM (Bolest, nespavost, migréna, poruchy paměti)

Centrální nervový systém představuje základní řídící jednotku celého organismu. Sestává z mozku a míchy. Periferní nervový systém přijímá podněty jak z vnějšího tak vnitřního prostředí. Tyto podněty jsou dále postupovány vyššímu centru nervové soustavy - mozku. Mozek tyto podněty - stimuly vyhodnotí a adekvátním způsobem na ně reaguje. Centrální nervová soustava zodpovídá za funkci všech orgánů v těle. Při poruše funkce centrální nervové soustavy dochází k závažným zdravotním komplikacím, jak na úrovni fyzické tak psychické.

DEPRESE

Deprese je běžné onemocnění, které postihuje během života každého pátého člověka. Zahrnuje pocity smutku, beznaděje, únavy, snížené sebehodnocení a pokles sebevědomí, poruchy spánku. Je to velmi vážný stav, který vyžaduje léčbu, neboť hrozí nebezpečí sebepoškození nebo sebevraždy. Tento článek se zaměřuje na projevy deprese, jak se deprese léčí a jaká volně prodejné přípravky ke zmírnění potíží existují na českém trhu.

celý článek...

LÉČBA BOLESTI

Bolest varuje organizmus před poškozením a signalizuje onemocnění. Při léčbě bolesti musíme mít na paměti, že analgetika jsou léky symptomatické, neřeší tedy příčinu bolesti. Určitě bychom neměli zbytečně trpět bolestí, ale také bychom tyto léky neměli zneužívat. Nadměrné užívání analgetik a odmítání řešit příčinu bolesti může vést v budoucnu k mnohem závažnějším zdravotním problémům.

celý článek...

HOMEOPATIE – LÉČBA BOLESTI

Článek nabízí přehled monokomponentních a polykomponentních (komplexních) homeopatik, které lze užít jako úlevu při akutní či chronické bolesti. Homeopatické léky jsou dobře snášeny a nemají žádné známé nežádoucí účinky. Je to bezpečná alternativa především pro nastávající a kojící matky a pro děti. S úspěchem se používá také u zvířat.

celý článek...

MIGRÉNA

Migréna je chronické onemocnění, které se projevuje bolestmi hlavy, nevolností až zvracením a dalšími typickými symptomy. Toto onemocnění omezuje pacienta v běžných pracovních činnostech. Doposud není znám úplný mechanismus vzniku migrény a neexistují ani specifická vyšetření, která by vedla k přesné diagnostice. V současné době jsou však k dispozici účinná léčiva, kterými lze onemocnění dobře kompenzovat. Migréna je onemocnění léčitelné a dá se s ní dobře žít. Při dodržování léčebných a režimových opatření lze migrenózním bolestem hlavy předcházet.

celý článek...

NESPAVOST

Nespavostí v dnešní době trpí až čtvrtina populace, z toho přibližně 27 % příležitostně a 9 % trvale, proto se nespavost řadí mezi jednu z nejčastěji léčených zdravotních poruch. Před zahájením farmakologické léčby nespavosti je nutné rozeznat příčinu obtíží (stres, podrážděnost, sociální situace, nekvalitní matrace, jiné zdravotní obtíže apod.) a primárně se ji snažit odstranit. K tomuto účelu by dále měly sloužit obecné zásady, které je vhodné dodržovat a o kterých se mimo jiné zmiňuje následující text.

celý článek...

PORUCHY PAMĚTI A SOUSTŘEDĚNÍ

S narůstajícím věkem se může snižovat výkonnost paměti a soustředění a může docházet k poruchám paměti. Ročně je v zemích Evropské unie nově diagnostikováno na 600 000 pacientů s demencí. Porucha paměti může být jedním z příznaků rozvíjející se demence. Proto je nutné se s prvními příznaky paměti zabývat, paměť posilovat a trénovat.

celý článek...

Tuto poradnu on-line provozuje společnost ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s.