CESTOVNÍ MEDICÍNA (Úrazy, popáleniny, lekárnička)

Při cestování do cizokrajných zemí oblasti tropů a subtropů je nutné zvážit rizika a zdravotní komplikace, které mohou nastat. Proto je vhodné vždy před každou cestou, informovat o tomto svého lékaře (optilmálně odborníka na cestovní medicínu), který zhodnotí Váš zdravotní stav a nabídne Vám popřípadě dostupné a doporučené vakcíny (jako prevence závažných onemocnění). Návštěvu lékaře je vhodné uskutečnit minimálně tři měsíce před zamýšlenou cestou tak, aby bylo možné realizovat případnou vakcinaci. Nezbytnost na cesty představuje dobře vybavená lékárnička.

TERAPIE AKUTNÍCH ÚRAZŮ POHYBOVÉHO APARÁTU

Úrazy pohybového aparátu patří mezi frekventovaná zranění, nejčastěji jako důsledek sportovní aktivity. Mezi nejběžnější úrazy se řadí poranění končetin, ale časté jsou také úrazy lebky, páteře, žeber a pánve.

celý článek...

AUTOLÉKÁRNIČKA A MOTOLÉKÁRNIČKA

Každý provozovatel motorového vozidla musí zajistit, aby vozidlo odpovídalo zákonem stanoveným věcným a technickým požadavkům na provoz vozidla. Do povinné výbavy vybraných motorových vozidel se řadí lékárnička, aby bylo možné poskytnout v případě nutnosti první pomoc.

celý článek...

OČKOVÁNÍ A OČKOVACÍ LÁTKY

Následující text nabízí základní informace o očkování, jeho dělení a způsobu správné vakcinace. Součástí textu je přehled nejběžnějších očkování a jejich stručný popis.

celý článek...

OPALOVÁNÍ - DĚTSKÁ POKOŽKA

V textu, který následuje, jsou zmíněny způsoby eliminace škodlivých vlivů opalování na dětskou pokožku, základní dělení opalovacích přípravků podle účinných látek a zásady správné aplikace opalovacích přípravků.

celý článek...

POPÁLENINY

Při řadě běžných úkonů jak v domácnosti, tak v zaměstnání může dojít k úrazům, které mohou být lehčího rázu, ale mohou mít také život ohrožující charakter. Důležité je rozpoznat, kdy je již třeba kontaktovat odborníka a v jakých případech si můžeme dovolit řešit daný úraz s pomocí domácí lékárničky.

celý článek...

ZÁSADY PRVNÍ POMOCI

Laická první pomoc je soubor základních odborných a technických opatření, která lze provést bez specializovaného vybavení. Do ní spadá zavolání odborné zdravotnické pomoci, péče o postiženého do příjezdu zdravotnické záchranné služby, případně improvizovaný transport. Do příjezdu záchranné služby je občan povinen poskytnout první pomoc dle svých možností a schopností; a to podle zákona.

celý článek...

Tuto poradnu on-line provozuje společnost ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s.