PARAZITÁRNÍ ONEMOCNĚNÍ (Svrab, zavšivení, paraziti psů a koček)

Parazitární onemocnění jsou infekční onemocnění způsobená různými druhy parazitů. Paraziti v rámci svého životního cyklu nacházejí v lidském organismu stanoviště jak přechodné tak i konečné. Mezi nejčastější parazity způsobující onemocnění u člověka patří endoparazité červi - Helminti (např. tasemnice, motolice) a ektoparazité (např. vši, zákožka svrabová). Při léčbě parazitárních onemocnění je vedle vlastní farmakologické terapie nutné dodržovat také konkrétní režimová opatření, aby nedošlo k dalšímu šíření nákazy. Paraziti často napádají i domácíi zvířata, proto se jim má věnovat dostatečná pozornost.

SVRAB

Článek v přehledné formě nabízí základní informace k parazitárnímu onemocnění – svrabu, jeho původci, jakým způsobem je možné onemocnění předcházet a jakým způsobem zasáhnout v případě již propuknuté nemoci.

celý článek...

ZAVŠIVENÍ

Téma se zabývá parazity – různými druhy vší – kteří způsobují nepříjemné kožní projevy a mohou být přenašeči infekčních onemocnění. V textu naleznete zejména praktické informace týkající se preventivních opatření, jakým způsobem napadení vší předcházet, dále jaké jsou možnosti terapeutického zásahu v případě, že již k zavšivení došlo.

celý článek...

ZEVNÍ PARAZITÉ PSŮ A KOČEK

Následující článek uvádí výčet nejčastěji se vyskytujících zevních parazitů (ektoparazitů) psů a koček a doporučení, jak jejich napadení předcházet. Současně zde naleznete informace o ošetření již napadených zvířat.

celý článek...

ENDOPARAZITÓZY PSŮ A KOČEK

Endoparazitóza psa a kočky je vážné, často podceňované onemocnění. Majitelé si neuvědomují, že většina vnitřních parazitů doma chovaných zvířat je přenosná i na člověka. Nejvíce ohroženými jsou pak děti, senioři, těhotné ženy a osoby s oslabenou imunitou. Následující článek přináší přehled nejčastěji se vyskytujících vnitřních parazitů a užitečné informace o tom, jak napadení domácích zvířat předcházet a jak je léčit.

celý článek...

Tuto poradnu on-line provozuje společnost ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s.