ANÉMIE - PORUCHY KRVETVORBY

Anémie (chudokrevnost) je soubor příznaků, při kterém je v krvi snížený počet erytrocytů (červených krvinek) a snížené množství krevního barviva hemoglobinu (látka schopná vázat kyslík a oxid uhličitý). Snížený bývá také poměr objemu erytrocytů k tekuté části krve – plazmě, tento poměr se nazývá hematokrit.

Normální hodnoty hemoglobinu:

Žena: 120 – 168g/l

Muž: 135 – 175g/l

Hodnoty hemoglobinu při anémii:

Žena: pod 115 – 120 g/l

Muž: pod 130 – 135 g/l

Příčiny vzniku anémie

První příčinou je porucha samotné tvorby červených krvinek. K té může dojít, nemá-li vyvíjející se krvinka dostatek železa, vitamínu B12 či kyseliny listové. Červené krvinky vznikají v kostní dřeni, proto může být jejich vývoj narušen onemocněním kostní dřeně (např. při leukémii).

Anémie může také vzniknout, jestliže je více červených krvinek zničeno než vytvořeno. Obvyklá životnost červených krvinek je 120 dnů, může však dojít k tomu, že v sobě krvinka nese špatné barvivo hemoglobin a bývá zničena dříve než krvinka zdravá. Někdy jsou červené krvinky ničeny jedy, toxiny nebo jinými cizorodými látkami.

Nesmíme zapomenout ani na krvácení. Při větších ztrátách krve může také dojít k anémii. Anémie tedy často doprovází jiná onemocnění, která jsou charakterizována ztrátami krve - např. hemoroidy, vředové onemocnění žaludku nebo střev (dochází k mikrokrvácení z vředů). Některé typy anémie jsou i dědičné.

Příznaky anémie

Projevy vzniklé chudokrevnosti závisí na rychlosti jejího vzniku. Vzniká-li totiž anémie pomalu, nemocní lidé se na ni postupně adaptují. Člověk s anémií bývá výrazně bledý, unavený a rychleji dýchá, navíc jej trápí bolesti hlavy, hučení v uších a bušení srdce. K příznakům se může přidat také nechutenství, obtíže při polykání, hubnutí, zácpa nebo průjem.

Lidé s anémií trpí na opakované infekce, špatně se hojící rány, mají lomivé a třepivé nehty a mohou jim vypadávat vlasy. Při pokračující anémii se stále snižuje tělesná výkonnost a mohou se přidat i známky celkového oslabení organismu.

Dělení anémií

Anémie z nedostatečné tvorby erytrocytů

Tento typ anémie je nejčastěji zapříčiněn nedostatkem stavebních prvků červených krvinek nebo poruchou krvetvorby v kostní dřeni.

Anémie z destrukce erytrocytů (hemolytické anémie)

Pro tento typ anémie je charakteristickým příznakem žloutenka, protože dochází k předčasnému rozpadu krvinek a tím se v krvi zvyšuje koncentrace bilirubinu (degradační produkt z uvolněného hemoglobinu). Hemolytickou anémii můžeme rozdělit na vrozenou, získanou a infekční.

Anémie z krevních ztrát

Člověk může ze svého 5 až 6 litrového objemu krve ztratit náhle 1,5 litru, při pomalém krvácení až 2,5 litru krve. Menší ztráty krve se vyrovnávají přesunem z krevních zásobáren (játra, slezina) a převedením tkáňového moku do krve. Tím se však krev naředí a výsledkem je anémie.

Prevence anémie

Nejlepší prevencí před vznikem anémie je správné složení jídelníčku. Zařazení potravin s vyšším množstvím železa, vitamínem B12 a kyselinou listovou platí hlavně pro rizikové skupiny:

Železo

Denní doporučená dávka:

Potraviny bohaté na železo: červené maso, játra, sušené ovoce, ořechy, sezamová semínka, korýši, fazole, pšeničné otruby, hnědé mořské řasy.

Železo se vyskytuje ve dvou formách: hemové a nehemové. Hemové železo, které je mnohem snadněji vstřebatelné, je obsaženo v živočišných zdrojích. Nehemové železo se nachází v rostlinných zdrojích a jeho vstřebatelnost v této formě je pouze asi 5 %. Červené maso nejenže je zdrojem hemové formy železa, ale může až čtyřnásobně zvýšit i vstřebatelnost nehemového železa. Kombinací jídel obsahujících železo obou forem lze zabezpečit dostatečný příjem tohoto prvku.

Přípravky s obsahem železa se podávají nejlépe nalačno, to znamená půl až celou hodinu před jídlem nebo dvě hodiny po jídle pro zajištění lepšího vstřebávání, železo podané současně s potravou se vstřebává v menší míře. Někteří pacienti pociťují po železe trávicí potíže, pak je vhodné podat přípravek s malým množstvím jídla (např. kousek rohlíku, piškot). Železo by se nemělo zapíjet černým nebo zeleným čajem, kávou či kolovými nápoji, vhodná je čistá voda, ovocný nápoj, džus. Vstřebávání železa je sníženo po požití vajíček, mléka a mléčných výrobků, cereálií. Také léky ovlivňující kyselost žaludku snižují vstřebávání železa. 

Přípravky s obsahem železa mohou zbarvit černě stolici, mohou způsobit jak zácpu, tak průjem. Pokud pacient užívá větší než předepsané dávky, může dojít k předávkování. Známkami předávkování jsou letargie, zvracení, bolesti v oblasti břicha, změny pulsu a dehydratace.

Železo je dostupné buď samotné nebo se podává v kombinaci s kyselinou listovou či jako součást multivitamínových preparátů pro děti, dospělé či těhotné a kojící. Na trhu je též železité víno, přírodní sladové víno s vysokým obsahem železa se schopností snadného a účinného vstřebávání železa v zažívacím traktu.

Je třeba mít na paměti, že nadbytek železa nám může škodit stejně jako jeho nedostatek. Nadbytek železa se dává do souvislosti se zvýšeným rizikem chronických onemocnění, včetně srdečních chorob a rakoviny tlustého střeva. Může být způsoben i dědičnou chorobou nebo onemocněním jater či ledvin. U dětí se může nadbytek rozvinout při předávkování multivitamínovými preparáty s obsahem železa.

Vitamín B12

Denní doporučená dávka:

Potraviny bohaté na vitamín B12: červené maso, játra, vejce, ryby. Přípravky s obsahem vitamínu B12 se podávají při jeho nedostatečném příjmu ve stravě - nejčastěji u vegetariánů a veganů či u dětí, které odmítají jíst maso.

Kyselina listová

Denní doporučená dávka:

Potraviny bohaté na kyselinu listovou: játra, špenát, brokolice, hlávkový salát, fazole, burské oříšky.

Přípravky s obsahem kyseliny listové se podávají především v těhotenství a při kojení. Je doporučeno užívat je tři měsíce před plánovaným otěhotněním - kyselina listová je důležitá v prevenci vývojových vad plodu.

Léčba anémie

Léčba anémie závisí na typu, stupni a závažnosti anémie. Z tohoto důvodu je důležité, abyste navštívili svého lékaře, který stanoví typ anémie a případnou léčbu. Před samotnou léčbou se nejprve odebere krev na vyšetření krevního obrazu. Z krevního obrazu se zjistí počet červených krvinek, jejich nezralých forem, hladina krevního barviva hemoglobinu, objem červené krvinky a koncentrace hemoglobinu v ní obsaženém.


PharmDr.Lucie KUNZOVÁ, lékárník

Poradna on-line

www.DocSimon.cz

Téma bylo zpracováno bez nároku na úplnost.

Téma bylo zpracováno dle nejlepšího vědomí a svědomí autora na základě dostupných relevantních vědeckých informací.

Tuto poradnu on-line provozuje společnost ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s.