ANTIKONCEPČNÍ METODY

Dnešní moderní společnost považuje aktivní plánování rodičovství za již téměř samozřejmé. To je dáno hlavně stále se zdokonalujícími možnostmi kontracepce. Antikoncepce totiž představuje významný prostředek prevence zabránění nechtěného či neplánovaného těhotenství. V obecném povědomí existuje velké množství antikoncepčních metod, z hlediska působení je zjednodušeně dělíme na nehormonální a hormonální.

Rozdělení antikoncepčních metod

Antikoncepci je možné v praxi dále podrobněji dělit na přirozené metody antikoncepce, bariérové metody, metody chemické, tradiční hormonální antikoncepci, nitroděložní tělíska a nakonec také netradiční kontraceptiva. Kromě těchto reverzibilních metod dále existují metody irreverzibilní - nevratné (sterilizace).

Mezi přirozené metody prevence otěhotnění se řadí metoda počítání plodných a neplodných dnů a dále přerušování pohlavního styku.

Mezi metody bariérové se řadí pánský a dámský kondom, pesar a vaginální hubka.

Chemické přípravky představují různé typy spermicidů.

Tradiční hormonální antikoncepcí se rozumí perorální tablety a mezi netradiční hormonální kontraceptiva patří vaginální kroužky, transdermální náplasti, kožní implantáty, depotní injekce, intrauterinní depotní injekce a také nitroděložní tělíska. Samostatnou kategorii tvoří tzv. postkoitální (nouzová) antikoncepce.

Nehormonální antikoncepce

Počítání plodných a neplodných dnů

Vajíčko je schopné oplodnění jen v době blízké ovulaci. Proto lze při pravidelném menstruačním cyklu ženy stanovit dobu, kdy je žena plodná - 3 dny před předpokládanou ovulací a 3 dny po předpokládané ovulaci.  Ovulace nastává obvykle 14 dní před menstruací a stanovuje se nejlépe pomocí ovulačních testů.

Přerušovaná soulož

Metoda přerušované soulože je založena na ukončení pohlavního styku těsně před ejakulací.

Pesar

Vaginální a cervikální pesar jsou úzké latexové kloboučky, které si žena vkládá bezprostředně před pohlavním stykem do pochvy před děložní čípek tak, aby se do nich zachytily spermie. Účinnost pesaru je možné zvýšit aplikací spermicidních přípravků.

Hubka

Vaginální hubka je polyuretanová houbička absorbující ejakulát. Zavádí se před pohlavním stykem do pochvy. Spermiím je zabráněno v pohybu a jsou navíc ničeny i chemicky.

Kondom

Mimo pánský kondom existuje i tzv. femidon, tedy kondom dámský. Tato bariéra se vkládá do pochvy a zachytí semeno podobně tak jako prezervativ. Výrazně chrání i před pohlavními chorobami.

Spermicidní přípravky

Na trhu jsou k dispozici spermicidní přípravky především ve formě krémů, pěn a čípků. Spermicidní přípravky je nutné aplikovat bezprostředně před souloží, v případě vaginálních čípků 5 minut před stykem (aby se čípek stačil rozpustit a rozprostřít). V případě dalšího styku je potřeba aplikaci opakovat. Před i po použití spermicidního přípravku se nesmí provádět vaginální výplach ani omývání mýdlem, protože mýdlo ničí účinnou látku přípravku. Přípravek se nesmí používat v kombinaci s jinými vaginálně podávanými přípravky. Jsou vhodné i během kojení.

Hormonální antikoncepce

Hormonální antikoncepční přípravky představují jednu z nejspolehlivějších forem prevence otěhotnění. Jejich účinek je založen na principu působení tělu vlastních event. syntetických hormonů. Používají se nejčastěji ve formě tablet, dostupné jsou též depotní přípravky (injekce, implantáty, kroužky) či náplasti. Tablety rozlišujeme dle jejich obsahu na kombinované (s obsahem estrogenní a gestagenní složky) a čistě gestagenní. V závislosti na obsahu účinné látky označujeme kombinované přípravky buď jako vysokodávkové nebo jako nízkodávkové. Podle změny působení účinné látky dělíme dále kombinovanou antikoncepci na jednofázovou, dvoufázovou a trojfázovou. Všechny přípravky hormonální antikoncepce jsou pouze na lékařský předpis.

Srovnání účinnosti antikoncepce

Významnou charakteristikou pro určení spolehlivosti konkrétní antikoncepce je tzv. „Pearl index“ (Pi). Tento index zjednodušeně řečeno vyjadřuje, kolik žen ze 100 za rok při používání dané metody antikoncepce neplánovaně otěhotnění. Mezi nejméně spolehlivé metody prevence otěhotnění patří metody přerušované soulože a počítání plodných a neplodných dnů. Spolehlivost ochrany se zvyšuje při použití bariérových prostředků. Středně spolehlivé spermicidy je ideální kombinovat s bariérovou ochranou. Hormonální antikoncepce mají obecně nejvyšší spolehlivost. Čím jsou hormonální dávky nižší, tím je pro spolehlivý účinek důležitější pravidelnost užívání.


PharmDr.Filip REICH, lékárník

Poradna on-line

www.DocSimon.cz

Téma bylo zpracováno bez nároku na úplnost.

Téma bylo zpracováno dle nejlepšího vědomí a svědomí autora na základě dostupných relevantních vědeckých informací.

Tuto poradnu on-line provozuje společnost ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s.