ASTMA

Astma (lat. asthma bronchiale) je chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest. Nelze jej zcela vyléčit, lze jej však při dodržování preventivních a léčebných opatření účinně dostat pod kontrolu. Včasná diagnóza a účinná léčba umožňuje astma ve většině případů zvládat ambulantně bez nutnosti hospitalizace pacienta. Neléčené astma vede k nevratným funkčním změnám, které omezují pacienta v jeho každodenních činnostech.

Charakteristika astmatu

Astma je chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest. Zánět způsobuje zvýšení průduškové reaktivity, která vede k opakovaným epizodám bronchiální obstrukce čili zúžení dýchacích cest. Při vzniku astmatu se uplatňují faktory vnitřní a vnější.

Vnitřní faktory jsou ty, které ovlivňují pravděpodobnost vzniku astmatu. Patří k nim genetická predispozice, sklon k atopii a hyperreaktivita dýchacích cest.

Vnější faktory ovlivňují vnímavost jedince ke vzniku astmatu, vedou k vyvolání potíží. Jedná se zejména o tyto:

Typickými projevy astmatu jsou opakované stavy dušnosti provázené pískoty na hrudníku, pocity sevření a tíhy na hrudi, dráždivý kašel, který může být i jediným příznakem. Kašel se objevuje obvykle v noci nebo časně ráno.

Astma může doprovázet i alergická rýma nebo atopická dermatitida. U dětí se projevuje častý a vracející se dráždivý kašel trvající déle jak 10 dní. Mimo astmatický záchvat může být nemocný bez potíží.

Klasifikace astmatu

Základní dělení astmatu se řídí četnosti denních a nočních příznaků:

1. stupeň: intermitentní astma - příznaky ne častěji než 1krát týdně

2. stupeň: lehké perzistující astma – častěji než 1krát týdně

3. stupeň: středně težké perzistující astma – denně

4. stupeň: težké perzistující astma vícekrát za den, vyžaduje omezení fyzické aktivity

Dále je možné astma dělit podle vyvolávajících příčin na:

Diagnóza astmatu vychází z funkčního vyšetření plic pomocí tzv. spirometrie, na jejímž základě se určí vhodná léčba pomocí specifických léků – antiastmatik.

Léčba astmatu

Základním cílem léčby je dosažení a udržení kontroly nad astmatem. Při vlastní léčbě je třeba dodržovat konkrétní režimová opatření. Nefarmakologická opatření zahrnují technická a režimová opatření, včetně úpravy bytového a pracovního prostředí. Cílem je omezení kontaktu se známým alergenem, tj. spouštěčem astmatického záchvatu. V medikamentózní léčbě astmatu se uplatňují dvě skupiny léků, a to tzv. úlevová antiastmatika a protizánětlivě působící léky. Všechny tyto léky jsou vázané na recept. Podávají se většinou inhalačně, pro jejich účinek je důležitý nácvik správné techniky inhalace. Pacient by měl při jakýchkoli nejasnostech kontaktovat svého lékaře nebo lékárníka a znovu se ve správné technice podání zacvičit.

Režimová opatření:
Znečištěné ovzduší
Roztoči
Zvířecí alergeny
Pyl, plísně
 • pořídit čističky vzduchu
 • udržovat optimální vlhkost vzduchu (40 - 50 %)
 • v době nejvyššího výskytu pylů zařídit filtrační zařízení do oken, ideálně načasovat větrání a omezit pohyb venku
Potraviny
 • vyhýbat se známým alergenům, cíleně se na ně dotazovat při nákupu jídla ve stánku či v restauraci (povinnost uvádět alergeny)
 • sledovat etikety potravin
 • u malých dětí zavádět nové potraviny s opatrností a postupně po jednom druhu, abychom mohli odhalit možný alergen
Jiné
 • vyhýbat se lidem s respirační infekcí
 • v době výskytu infekcí zvýšit příjem vitamínů a minerálů (selen, zinek) a dle potřeby též užívat doplňky stravy k posílení imunity (betaglukan, echinacea, kolostrum, rakytník, ...). Alergici a astmatici by se měli vyhnout včelím produktům (propolis, mateří kašička, individuálně též med).
 • lze zkusit podání probiotik (laktobacily, bifidobakterie), které ve studiích snižovaly alergickou reakci v dýchacích cestách
 • v době chřipkové sezóny omezit pobyt na veřejných místech, zvážit možnost očkování
 • používat repelenty k ochraně proti bodavému hmyzu, nenosit barevné oblečení

Léčba astmatu musí být komplexní a vyžaduje úzkou spolupráci pacienta s lékařem. Toto onemocnění nelze zcela vyléčit, lze jej však velmi úspěšně potlačit při správné inhalační technice a dodržování léčebného režimu. Včasně diagnostikované a léčené astma (za předpokladu spolupráce pacienta) má dobrou prognózu, s výjimkou případů obtížně léčitelného astmatu.Téma zpracoval:

Mgr. Alice POLÁKOVÁ, lékárník

Poradna on-line

www.DocSimon.cz

Téma bylo zpracováno bez nároku na úplnost.

Téma bylo zpracováno dle nejlepšího vědomí a svědomí autora na základě dostupných relevantních vědeckých informací.

Tuto poradnu on-line provozuje společnost ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s.