AUTOLÉKÁRNIČKA A MOTOLÉKÁRNIČKA

Každé motorové vozidlo kromě mopedu a motokola, jednonápravového traktoru s přívěsem a motorového vozíku musí být vybaveno příslušným druhem lékárničky pro poskytnutí první pomoci. Lékárničky s větším vybavením musí mít vozidla pro hromadnou přepravu osob, vyhláška rozlišuje vozidla pro 9 - 80  osob (kategorie II) a nad 80 osob (kategorie III). Pro požární a sanitní vozidla je výbava příslušným druhem lékárničky stanovena zvláštním právním předpisem. Lékárničku též nemusí mít cyklisté. 

Od 1.10.2018 vešla v platnost novela vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, kde je mimo jiné upravena i povinná výbava auto- a motolékárniček.

Ministerstvo dopravy na základě doporučení zdravotnických organizací snížilo počet povinných položek ve výbavě lékárničky. Motoristé tak již nemusí mít ve výbavě roušku, trojcípý šátek ani náplast s polštářkem.  Pro řidiče neznamená tato změna žádné finanční náklady.

Autolékárnička

Povinné vybavení autolékárničky pro příslušná motorová vozidla (mimo vozidel kategorie L):

ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL

MNOŽSTVÍ (ks)

Velikost lékárničky

I.

II.

III.

Obvaz hotový s 1 polštářkem

(šíře nejméně 8cm, savost nejméně 800g/m2)

3

5

10

Obvaz hotový s 2 polštářky

(šíře nejméně 8cm, savost nejméně 800g/m2)

3

5

10

Náplast hladká cívka

(velikost 2,5cmx5m, min. lepivost 7N/25mm)

1

2

4

Obinadlo škrtící pryžové (60x1250mm)

1

3

5

Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu

1

2

4

Nůžky zahnuté (se sklonem) v antikorozní úpravě se zaoblenými hroty – délka nejméně 14cm

1

1

1

Isotermická fólie o rozměrech nejméně 200x140cm

1

1

1

Poznámka: autolékárničku velikosti III. je možno nahradit dvěma autolékárničkami velikosti II.

Motolékárnička

Lékárnička pro motorová vozidla kategorie L:

ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL

MNOŽSTVÍ

Obvaz hotový s 1 polštářkem

(šíře nejméně 8cm, savost nejméně 800g/m2)

1

Obvaz hotový s 2 polštářky

(šíře nejméně 8cm, savost nejméně 800g/m2)

1

Obinadlo škrtící pryžové (60x1250mm)

1

Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu

1

Obsah lékárničky se ukládá do samostatného pouzdra s charakteristickým označením. Lékárnička se ve vozidle ukládá v takovém prostoru, aby na ni nemohlo dopadat přímé sluneční světlo. Úložný prostor pro lékárničku musí být suchý a čistý a musí být snadno přístupný. U vozidel pro hromadnou přepravu cestujících se lékárnička umísťuje na označeném a přístupném místě v prostoru vozidla určeném pro cestující. Provozovatel vozidla musí lékárničku udržovat v řádném stavu.

Právo kontrolovat autolékárničku má pouze Policie ČR, nikoli celníci, městská policie či vojenská policie. Pokud je jediná součást autlékárničky exspirovaná ("prošlá"), je taková lékárnička považována za nevyhovující.


Téma zpracoval:

Mgr. Marta KŘÍŽKOVÁ, lékárník

Poradna on-line

www.DocSimon.cz

Téma bylo zpracováno bez nároku na úplnost.

Téma bylo zpracováno dle nejlepšího vědomí a svědomí autora na základě dostupných relevantních vědeckých informací.

Tuto poradnu on-line provozuje společnost ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s.