HYPERTENZE - VYSOKÝ KREVNÍ TLAK

Arteriální hypertenze

Jako arteriální hypertenzi označujeme opakovaně naměřený krevní tlak nad hodnotu ≥ 140/90 mm rtuťového sloupce. Hodnota krevního tlaku (TK) musí být naměřena minimálně při dvou různých měřeních na sobě časově nezávislých. V ČR trpí hypertenzí asi 1/3 lidí ve věku 25 - 64 let.

Příznaky hypertenze:

Zpočátku může být bez příznaků, mírné příznaky, které se mohou vyskytnout:

 • bolest hlavy (v oblasti čela a spodiny lebeční),
 • bušení srdce, rychlý srdeční tep,
 • nadměrné pocení,
 • poruchy vidění, hučení v uších,
 • únava, nespavost
 • krvácení z nosu,
 • závratě, otoky kotníků, zhoršený dech

Komplikace neléčené nebo nedostatečně léčené arteriální hypertenze: poškození orgánů dlouhotrvajícím vysokým TK (infarkt myokardu, poruchy funkce ledvin a zraku). Arteriální hypertenze je multifaktoriální onemocnění, tedy je známo mnoho faktorů působících na zvýšení krevního tlaku. Mezi rizikové faktory arteriální hypertenze patří:

 • genetická dispozice,
 • cukrovka, obezita,
 • nadměrný příjem soli,
 • alkohol, kouření,
 • nedostatek pohybu a stres.

Klasifikace hypertenze

Podle hodnoty TK (systolický/ diastolický tlak):

 • Optimální TK (<120/<80)
 • Normální TK (<130/<85)
 • Vysoce normální TK (130-139/85-89)
 • Hypertenze 1.stupně (mírná) (140-159/90-99)
 • Hypertenze 2.stupně (středně závažná) (160-179/100-109)
 • Hypertenze 3. stupně (těžká) (>180/>110)
 • Izolovaná systolická hypertenze (>140/<90)

Podle etiologie (podle příčiny a původu nemoci):

 • primární (esenciální hypertenze) – v 90 % případů, bez známé orgánové příčiny
 • sekundární hypertenze – v 10 % případů, zvýšení TK je důsledkem jiného přesně definovaného patologického stavu (nemoci ledvin nebo jejich cév, onemocnění štítné žlázy, léková hypertenze). Tato hypertenze je častější v mladším a dětském věku.

Měření krevního tlaku

Krevní tlak se běžně měří při každé návštěvě praktického lékaře. Dnes je možné si tlak změřit také pomocí vhodného tlakoměru doma. Tlak krve určují dvě hodnoty. Vyšší hodnota je systolická a udává tlak krve v tepnách během stahu srdce (systoly). Nižší hodnota je diastolická a udává tlak krve během klidové fáze srdce.

Krevní tlak je trvale kolísající hodnota. Mění se během dne vlivem kolísání hladin hormonů. Nejvyšší je ráno po probuzení a v odpoledních hodinách, nejnižší je v noci okolo čtvrté hodiny.

U lékaře se stále ještě setkáváme s měřením TK pomocí rtuťového tonometru. TK naměřený v ordinaci bývá někdy vyšší než TK, který si pacient naměří v klidu doma. Tento jev je znám jako tzv. syndrom bílého pláště, což je zvýšení krevního tlaku v ordinaci vlivem rozrušení z přítomnosti zdravotníků.

Domácí měření krevního tlaku je ve většině případů prováděno na automatických tonometrech. Získáme větší počet měření než v ordinaci a podaří se vyloučit syndrom bílého pláště. Měření TK je třeba provádět velmi pečlivě a musíme dodržovat několik důležitých zásad. K měření přistupujeme až po desetiminutovém zklidnění, neměli bychom 30 minut před měřením kouřit, jíst a pít kofeinové nápoje. TK si měříme vždy ve stejnou dobu, nejlépe před snídaní a před užitím medikace. Krevní tlak na levé a pravé paži se může lišit, a proto také naměřené hodnoty krevního tlaku mohou být odlišné. Je doporučeno vždy používat k měření stejnou paži. Celá paže musí být uvolněná, předloktí volně položené na podložce. Horní končetina nesmí být nikde zaškrcená oděvem. Okolo paže se ovine manžeta, ideální šíře pro dospělého pacienta je 12,5 cm, u obézních je nutno použít manžetu 14 cm (pro obvod paže >32 cm). I při měření musíme zůstat v klidu, sedět pohodlně, s opřenými zády a nepřekříženýma nohama, nemluvit. Krevní tlak by se měl měřit třikrát a počítá se průměr druhého a třetího měření. Mezi jednotlivými měřeními by měla být dodržena pauza 5 minut. Domácí měření TK by mělo být samozřejmostí pro každého hypertonika. Tonometry dostupné v lékárnách jsou dnes běžně konstruovány tak, že ukládají naměřená data a lze je zpětně zobrazit. Pro některé nemocné je vhodné využít zápisníku, kam kromě krevního tlaku zaznamenají i další okolnosti - změny zdravotního stavu (bolí mne hlava, hůř se mi dýchá) a faktory, které mohly tlak ovlivnit (důležitá pracovní schůzka, stres, ...).

Pro rodinné použití jsou ideální pažní tlakoměry, které jsou přesnější než tlakoměry zápěsťové. Zápěsťové tlakoměry jsou méně přesné kvůli menšímu průměru tepen, na kterých se tlak měří. Jsou vhodné především pro mladší pacienty, u kterých ještě není pravděpodobnost aterosklerózy.

Terapie hypertenze

Cílem léčby hypertenze je normalizace krevního tlaku a zpomalení rozvoje orgánových komplikací. Je třeba dosáhnout a trvale udržovat hodnoty TK pod 140/90 mmHg. V některých případech, jako např. u mladých pacientů nebo diabetiků, je třeba tlak snížit na hodnoty pod 130/80 mmHg.

Nefarmakologická léčba – režimová opatření:

 • Snížení tělesné hmotnosti u osob s nadváhou a obezitou – za optimální je považován index tělesné hmotnosti (BMI, body mass index = hmotnost v kilogramech dělená druhou mocninou tělesné výšky v metrech) 19-24 u žen a 20-25 u mužů, za rizikový je považován BMI větší než 27.
 • Zanechání kouření, omezení konzumace kofeinu.
 • Dostatečná fyzická aktivita – doporučuje se 30 - 45 minut 3 - 4krát týdně, v prevenci i léčbě hypertenze je vhodná zátěž dynamická (rychlá chůze, případně rychlá chůze střídaná s klusem, jízda na kole, plavání, míčové hry, intenzita pohybu je individuální, závisí na věku a hmotnosti pacienta), dále se doporučuje snížení izometrické zátěže (např. nošení nákupu, věšení záclon, zvedání malých dětí, tyto činnosti neprovádět příliš často).
 • Omezení příjmu soli (max. 5 - 6 g denně = 1 čajová lžička).
 • Snížení nadměrné konzumace alkoholu - ne více než např. 2 piva nebo 4 dcl vína denně u mužů, poloviční množství u žen, kdy ovšem nelze počítat průměr z několika dní za sebou, tedy jeden den vypít větší množství a potom několik dní abstinovat. Nejnovější studie ukazují, že zdraví prospěšný příjem alkoholu je 0 g, tedy úplná abstinence. Pozitivní vliv malého příjmu alkoholu na srdce a cévy je vyvážen negativním vlivem na další orgány (játra, ledviny, ...).
 • Zvýšená spotřeba ovoce a zeleniny, snížení příjmu zejména nasycených tuků. Denně bychom měli sníst aspoň 500 g ovoce a zeleniny, zejména u diabetiků je vhodné dát přednost zelenině před ovocem (kvůli obsahu cukrů). 
 • Omezení nebo změna léčby, která zvyšuje TK. Každá změna léčby nasazené lékařem musí být konzultována a nikdy svévolně léky nevysazujeme! V lékárně se můžeme poradit ohledně volně prodejných léků - krevní tlak mohou zhoršovat například některé volně prodejné léky proti bolesti, některé léky na pálení žáhy (kvůli obsahu sodíku), lékořice.

Farmakologická léčba:

Okamžitá farmakologická léčba hypertenze je doporučována u těžké hypertenze s TK >180/110mmHg. Dále u pacientů s mírnou a středně těžkou hypertenzí, kde nebyla dostatečně účinná režimová opatření a u rizikových pacientů. O nutnosti léčby musí vždy rozhodnout lékař.

V současné době existuje velice pestrá paleta léků snižujících úspěšně TK. Volba léku závisí na řadě okolností, věku pacienta a především přidružených onemocněních – prodělaném infarktu myokardu, srdečním selhání, cukrovce, onemocnění ledvin a dalších. Vysoký TK se obvykle v počátku neprojevuje žádnými nebo jen minimálními subjektivními obtížemi nebo si někteří pacienti mohou stěžovat na různé vedlejší účinky léků. Stává se tedy, že pacienti svou léčbu bez vědomí lékaře přeruší. Léky na hypertenzi je potřeba užívat pravidelně, po přerušení léčby obvykle dochází k opětovnému vzestupu TK. V žádném případě nevysazujte léky ani si neupravujte dávkování bez vědomí lékaře, vždy se poraďte se svým lékařem o možné změně léku či úpravě dávkování.

Jako podpůrný prostředek při lehčích formách vysokého krevního tlaku lze použít některé čajové směsi nebo tablety s obsahem hlohu. Používání vždy konzultujte se svým lékařem nebo lékárníkem. 

K prevenci změn na cévách, které jsou vysokým krevním tlakem namáhány, lze použít přípravky s obsahem nenasycených mastných kyselin (EPA a DHA). Ty působí protizánětlivě a snižují riziko vzniku aterosklerotických změn.

Téma zpracoval:

Mgr. Lucie KUNZOVÁ, lékárník

Poradna on-line

www.DocSimon.cz

Téma bylo zpracováno bez nároku na úplnost.

Téma bylo zpracováno dle nejlepšího vědomí a svědomí autora na základě dostupných relevantních vědeckých informací.

Tuto poradnu on-line provozuje společnost ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s.