KAŠEL

Charakteristika kašle

Kašel je fyziologický obranný reflex, který u zdravého člověka slouží k odstranění cizorodého materiálu nebo hlenu z dýchacích cest. Pokud se do dýchacích cest dostane cizí těleso, dojde k podráždění receptorů pro kašel na sliznici dýchacích cest, což vede ke stimulaci centra pro kašel v prodloužené míše. V důsledku toho pak dochází k prudkým stahům dýchacích svalů hrudníku a k prudkému výdechu.

Podle charkteru rozlišujeme dva druhy - suchý a vlhký. Vyžadují odlišný léčebný přístup.

Suchý dráždivý kašel

Příčina: překrvení a otok sliznice horních cest dýchacích při akutním onemocnění horních cest dýchacích nebo začínající zápal či zánět plic. Objevuje se spíš na začátku onemocnění a často se později vyvine ve vlhký kašel. 

Projevy: pocit podráždění, škrábání v krku, štěkavý hlasový projev. Tento druh kašle se objevuje především večer, po ulehnutí.

Vlhký produktivní kašel

Příčina: přítomnost hlenu na sliznici dýchacích cest, který vznikl v průběhu zánětlivého onemocnění dýchacích cest.

Projevy: obtížné vykašlávání, pocit tíže na hrudi. Produktivní kašel se objevuje v ranních hodinách, po probuzení, přetrvává delší dobu a není vhodné jej potlačovat, neboť v organismu plní čistící úlohu.

Léčba kašle

Léčba kašle vyžaduje stejně jako jiný zdravotní problém individuální přístup k pacientovi a zejména důslednou diagnostiku, aby byla zajištěna optimální léčba. Je nutné rozlišit, zda se jedná o kašel suchý (bez nadprodukce hlenu v průduškách) nebo o kašel produktivní (s přítomností hlenu).

Příčiny kašle jsou různé. Kašel se může objevit jako projev onemocnění dýchacích cest např. při chřipce, nachlazení nebo závažnějších onemocnění jako je astma bronchiale nebo chronická obstrukční plicní choroba. Stejně tak se kašel může objevit v souvislosti s užíváním některých léků jako jejich nežádoucí účinek (např. některé druhy antihypertenziv). Ze závažnějších příčin se jedná o symptom doprovázející karcinom plic. Chronický kašel je z 10 - 20 % způsoben refluxní chorobou jícnu, u dětí může být příčinou akutního kašle dušení cizím tělesem.

Léčba suchého kašle

K léčbě suchého dráždivého kašle jsou určena léčiva, která tlumí kašlací reflex. Tyto léky jsou označovány jako antitusika. Podávají se u suchého, dráždivého kašle, u „kuřáckého“ kašle a při zákrocích v dolních cestách dýchacích (např. při bronchoskopii).

Obecné zásady podávání:

Druhy antitusik :

Podle toho, kde antitusika působí, se dělí na centrální (ovlivňují přímo centrum pro kašel v prodloužené míše) a periferní (ovlivňují receptory v průduškách):

Léky působící centrálně

Tyto léky působí přímo na centrum pro kašel v prodloužené míše. Jsou to antitusika odvozená od morfinu, která ale nemají jeho nežádoucí účinky. Z volně prodejných přípravků se jedná o sirup s obsahem dextrometorfanu. Jiné lékové formy (pastilky, tablety) byly kvůli riziku zneužití převedeny na výdej vázaný na lékařský předpis.

Léky působící periferně

Zabraňují vzniku kašlacího reflexu na periferii tím, že snižují citlivost receptorů pro kašel v dýchacích cestách. Jejich účinek je slabší než u centrálně působících antitusik, ale nemají jejich nežádoucí účinky. Jsou volně prodejné.

V praxi se používají následující léčivé látky:

Butamirát - je součástí kapek, sirupů i tablet. Jako možný nežádoucí účinek se může objevit nechutenství, nevolnost a zvracení. Pro nepříjemnou chuť je vhodné přípravky podávat s malým množstvím tekutiny. Lze použít u těhotných ve II. a III. trimestru, kojících i malých dětí (dávkování dle hmotnosti a lépe po poradě s lékařem).

Někdy se používá v kombinaci s guaifenezinem - tato látka uvolňuje svalové napětí v průduškách a snižuje tak bolestivost při odkašlání, současně působí také na kašel vlhký. Kombinovaný přípravek je vhodný zejména tehdy, pokud si pacient není jist, o jaký druh kašle se jedná.

Dropropizin - používá se ve formě kapek. U dětí lze podávat od ukončeného 6. měsíce. Přípravek obsahuje silice, které by u novorozenců mohly způsobit reflexní zástavu dechu. Je kontraindikován v těhotenství a při kojení.


Léčba vlhkého produktivního kašle

K terapii vlhkého produktivního kašle se používají tzv. expektorancia, která různými mechanismy usnadňují vykašlávání nadbytečného sekretu z dýchacích cest. Obecně nejsou expektorancia doporučována v těhotenství a laktaci, při vředové chorobě žaludku a dvanácterníku.

Obecné zásady podávaní expektorancií:

K terapii vlhkého produktivního kašle je na trhu řada léčivých přípravků. Léky, které snižují viskozitu hlenu, se označují jako mukolytika. Mukolytika zasahují do stavební struktury hlenu, tím dojde k jeho narušení, ztekucení a následnému odkašlání. Objem hlenu se po jejich podání nezvýší.

Podle obsahu účinných látek jsou na trhu k dispozici následující léčivé přípravky:

Ambroxol má tyto účinky: štěpí vazký hlen, tlumí nadměrnou tvorbu hlenu, zvyšuje pohyb řasinkového epitelu dýchacích cest, zvyšuje tvorbu surfaktantu (látka, která brání ulpívání sekretu na sliznici dýchacích cest). Ambroxol také zvyšuje účinnost antibiotik. Při současném podání se zvyšuje průnik antibiotik do plicní tkáně, a tím se podporuje jejich účinek. Je dostupný ve formě tablet, kapslí s prodlouženým účinkem, sirupů, roztoků (vhodných i k inhalaci). Mohou jej používat děti, po poradě s lékařem i těhotné v I.trimestru či kojící.

Bromhexin - představuje tzv. proléčivo, které se postupně v organismu mění ve vlastní účinnou látku ambroxol. Proto také jeho účinek nastupuje pozvolna. Je méně vhodný pro děti než ambroxol (pro riziko poškození řasinkového epitelu dýchacích cest) a je jím tedy postupně nahrazován. Na trhu je ve formě kapek, sirupu nebo tablet.

N–Acetylcystein

Léčiva s obsahem této účinné látky by neměla přijít do styku s kovem, jejich podávání by se mělo realizovat skleněným nádobím, popřípadě plastovým.

Přípravky: ACC 100, ACC 200, ACC LONG (600mg pouze pro dospělé, vysoká dávka umožňuje dávkování pouze 1x denně),MUCOBENE, SOLMUCOL.

Erdostein - volně prodejné jsou sáčky k přípravě roztoku s obsahem 225mg erdosteinu. Ostatní přípravky jsou vázané na lékařský předpis.

Guajfenezin - ve formě tablet, jako součást sirupů nebo v kombinaci s dalšími látkami podporuje odkašlání, působí na uvolnění svalů i nervového napětí. Proto není vhodný pro děti do 3 let a při činnostech, které vyžadují pozornost (řízení, obsluha strojů). Existuje též v kombinaci s butamirátem - tento kombinovaný přípravek je vhodný tehdy, pokud si pacient není jistý typem kašle, při začátku onemocnění.

Léky rostlinného původu

K terapii kašle se využívají přípravky s obsahem rostlinných silic, např borovicové, anýzové, eukalyptové, mateřídouškové, tymiánové či fenyklové. Siličné přípravky zvyšují produkci řídkého hlenu v bronších a tím ředí vazký hlen a usnadňují jeho odkašlání. Přípravky s obsahem éterických olejů jsou používány též k vnější aplikaci - v prsních mastech nebo se používají k inhalaci pomocí aromaterapie (aromalampy).

Dále se používají rostliny s vysokým obsahem saponinů, které podrážděním žaludeční sliznice zvyšují bronchiální sekreci a tím dochází ke ztekucení vazkého hlenu a snazšímu odstranění z dýchacích cest.  Saponiny se vyskytují v květu prvosenky jarní (Primulae flos), v kořenu lékořice lysé (Liquiritiae radix), květu violky (Violae tricoloris herba), květu divizny (Verbasci flos) spolu se slizy, listech břečťanu popínavého (Hedarae folium).

Jinou skupinu tvoří přípravky se zvýšeným obsahem rostlinných slizů. Podávají se ve formě čaje nebo sirupu. Slizy tvoří na sliznici dýchacích cest ochranný povlak, který sníží citlivost receptorů pro kašel, ulevují tedy od dráždění dýchacích cest. Slizy obsahují zejména tyto léčivé rostliny: jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata), lípa srdčitá (Tilia cordata), proskurník lékařský (Althaea officinalis), podběl lékařský (Tussilago farfara), sléz maurský (Malva silvestris), pukléřka islandská (Cetraria islandica).

Pro pacienty, kteří preferují alternativní medicínu, nebo jim léky klasické medicíny nezabírají, je možné doporučit homeopatika. Homeopatické přípravky jsou vhodné pro všechny skupiny pacientů, včetně dětí, těhotných a kojících.


Dominika ČECHUROVÁ, DiS., farmaceutický asistent

Poradna on-line

www.DocSimon.cz

Téma bylo zpracováno bez nároku na úplnost.

Téma bylo zpracováno dle nejlepšího vědomí a svědomí autora na základě dostupných relevantních vědeckých informací.

Tuto poradnu on-line provozuje společnost ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s.