KAŠEL

Charakteristika kašle

Kašel je fyziologický obranný reflex, který u zdravého člověka slouží k odstranění cizorodého materiálu nebo hlenu z dýchacích cest. Pokud se do dýchacích cest dostane cizí těleso, dojde k podráždění receptorů na sliznici dýchacích cest, což vede ke stimulaci centra pro kašel v prodloužené míše. V důsledku toho pak dochází k prudkým stahům dýchacích svalů hrudníku a k prudkému výdechu.

Podle charakteru rozlišujeme dva druhy - suchý a vlhký. Vyžadují odlišný léčebný přístup.

Suchý dráždivý kašel

Příčina: překrvení a otok sliznice horních cest dýchacích při akutním onemocnění horních cest dýchacích nebo začínající zápal či zánět plic. Objevuje se spíš na začátku onemocnění a často se později vyvine ve vlhký kašel. 

Projevy: pocit podráždění, škrábání v krku, štěkavý hlasový projev. Tento druh kašle se objevuje především večer, po ulehnutí.

Vlhký produktivní kašel

Příčina: přítomnost hlenu na sliznici dýchacích cest, který vznikl v průběhu zánětlivého onemocnění dýchacích cest.

Projevy: obtížné vykašlávání, pocit tíže na hrudi. Produktivní kašel se objevuje v ranních hodinách, po probuzení, přetrvává delší dobu a není vhodné jej potlačovat, neboť v organismu plní čistící úlohu.

Léčba kašle

Léčba kašle vyžaduje stejně jako jiný zdravotní problém individuální přístup k pacientovi a zejména důslednou diagnostiku, aby byla zajištěna optimální léčba. Je nutné rozlišit, zda se jedná o kašel suchý (bez nadprodukce hlenu v průduškách) nebo o kašel produktivní (s přítomností hlenu).

Příčiny kašle jsou různé. Kašel se může být projevem onemocnění dýchacích cest (např. při chřipce, nachlazení) nebo závažnějších onemocnění jako je astma bronchiale či chronická obstrukční plicní choroba. Stejně tak se kašel může objevit v souvislosti s užíváním některých léků jako jejich nežádoucí účinek (např. některé druhy antihypertenziv). Ze závažnějších příčin se jedná o symptom doprovázející karcinom plic, plicní embolii, srdeční selhání nebo černý kašel. Chronický kašel je z 10 - 20 % způsoben refluxní chorobou jícnu, u dětí může být příčinou akutního kašle dušení cizím tělesem.

K důležitým opatřením při léčbě kašle patří zejména u dětí nekuřácké prostředí, odstranění alergenů a pravidelné větrání. 

Léčba suchého kašle

K léčbě suchého dráždivého kašle jsou určena léčiva, která tlumí kašlací reflex. Tyto léky jsou označovány jako antitusika. Podávají se u suchého, dráždivého kašle, u „kuřáckého“ kašle a při zákrocích v dolních cestách dýchacích (např. při bronchoskopii).

Obecné zásady podávání:

Druhy antitusik :

Podle toho, kde antitusika působí, se dělí na centrální (ovlivňují přímo centrum pro kašel v prodloužené míše) a periferní (ovlivňují receptory v průduškách):

Léky působící centrálně

Tyto léky působí přímo na centrum pro kašel v prodloužené míše. Jsou to antitusika odvozená od morfinu, která ale nemají jeho nežádoucí účinky. Z volně prodejných přípravků se jedná o sirup s obsahem dextrometorfanu. Jiné lékové formy (pastilky, tablety) byly kvůli riziku zneužití převedeny na výdej vázaný na lékařský předpis.

Léky působící periferně

Zabraňují vzniku kašlacího reflexu na periferii tím, že snižují citlivost receptorů pro kašel v dýchacích cestách. Jejich účinek je slabší než u centrálně působících antitusik, ale nemají jejich nežádoucí účinky. Jsou volně prodejné.

V praxi se používají následující léčivé látky:

Butamirát - je součástí kapek, sirupů i tablet. Jako možný nežádoucí účinek se může objevit nechutenství, nevolnost a zvracení. Pro nepříjemnou chuť je vhodné přípravky podávat s malým množstvím tekutiny. Lze použít u těhotných ve II. a III. trimestru, u kojících i malých dětí (dávkování dle hmotnosti a lépe po poradě s lékařem).

Někdy se používá v kombinaci s guaifenezinem - tato látka uvolňuje svalové napětí v průduškách a snižuje tak bolestivost při odkašlání, současně působí také na kašel vlhký. Kombinovaný přípravek je vhodný zejména tehdy, pokud si pacient není jist, o jaký druh kašle se jedná.

Dropropizin - používá se ve formě kapek. U dětí lze podávat od ukončeného 6. měsíce. Přípravek obsahuje silice, které by u novorozenců mohly způsobit reflexní zástavu dechu. Je kontraindikován v těhotenství a při kojení.


Léčba vlhkého produktivního kašle

K terapii vlhkého produktivního kašle se používají tzv. expektorancia, která různými mechanismy usnadňují vykašlávání nadbytečného sekretu z dýchacích cest. Obecně nejsou expektorancia doporučována v těhotenství a laktaci, při vředové chorobě žaludku a dvanácterníku. Také u malých dětí nejsou vhodné látky, které zvyšují množství hlenu - děti neumí odkašlat.

Obecné zásady podávaní expektorancií:

K terapii vlhkého produktivního kašle je na trhu řada léčivých přípravků. Léky, které snižují viskozitu hlenu, se označují jako mukolytika. Mukolytika zasahují do stavební struktury hlenu, tím dojde k jeho narušení, ztekucení a následnému odkašlání.

Podle obsahu účinných látek jsou na trhu k dispozici následující léčivé přípravky:

Ambroxol má tyto účinky: štěpí vazký hlen a zvyšuje pohyb řasinkového epitelu dýchacích cest. Ambroxol také zvyšuje účinnost antibiotik - při současném podání se zlepšuje jejich průnik do plicní tkáně. Je dostupný ve formě tablet, kapslí s prodlouženým účinkem, sirupů, roztoků (vhodných i k inhalaci). Mohou jej používat děti, po poradě s lékařem i těhotné v I.trimestru či kojící.

Bromhexin - představuje tzv. proléčivo, které se postupně v organismu mění ve vlastní účinnou látku ambroxol. Proto také jeho účinek nastupuje pozvolna. Je méně vhodný pro děti než ambroxol (pro riziko poškození řasinkového epitelu dýchacích cest) a je jím tedy postupně nahrazován. Na trhu je ve formě kapek, sirupu nebo tablet.

N–Acetylcystein

Štěpí polysacharidy v hlenu a tím ho ztekucuje, nezvyšuje ale jeho objem. Vysoké dávky se podávají jednou denně, lze též podávat v rozdělených dávkách. V lékárnách je ve formě šumivých tablet, sáčků k přípravě roztoku či horkého nápoje, kapslí nebo pastilek, pro děti též jako sirup.

Erdostein - volně prodejné jsou sáčky k přípravě roztoku s obsahem 225mg erdosteinu. Ostatní přípravky jsou vázané na lékařský předpis. Kromě mukolytických má i imunomodulační (upravující imunitní reakce), protizánětlivé a antioxidační účinky a omezuje osazování dýchacích cest bakteriemi

Guajfenezin - ve formě tablet, jako součást sirupů nebo v kombinaci s dalšími látkami podporuje odkašlání, působí na uvolnění svalů i nervového napětí. Proto není vhodný pro děti do 3 let a při činnostech, které vyžadují pozornost (řízení, obsluha strojů). Existuje též v kombinaci s butamirátem - tento kombinovaný přípravek je vhodný tehdy, pokud si pacient není jistý typem kašle, při začátku onemocnění.


Léky rostlinného původu

K terapii kašle se využívají přípravky s obsahem rostlinných silic, např borovicové, anýzové, eukalyptové, mateřídouškové, tymiánové či fenyklové. Siličné přípravky zvyšují produkci řídkého hlenu v průduškách a tím ředí vazký hlen a usnadňují jeho odkašlání. Přípravky s obsahem éterických olejů jsou používány též k vnější aplikaci - v prsních mastech nebo se používají k inhalaci pomocí aromaterapie (aromalampy).

Dále se podávají rostliny s vysokým obsahem saponinů - ty podrážděním žaludeční sliznice zvyšují bronchiální sekreci a dochází ke ztekucení vazkého hlenu a jeho snazšímu odstranění z dýchacích cest.  Saponiny se vyskytují v květu prvosenky jarní (Primulae flos), v kořenu lékořice lysé (Liquiritiae radix), květu violky (Violae tricoloris herba), spolu se slizy v květu divizny (Verbasci flos), listech břečťanu popínavého (Hedarae folium). Extrakt z břečťanu je oblíbený ve formě kapek či sirupů, některé z nich mohou užívat i děti do jednoho roku.

Jinou skupinu tvoří přípravky se zvýšeným obsahem rostlinných slizů. Podávají se ve formě čaje nebo sirupu. Slizy tvoří na sliznici dýchacích cest ochranný povlak, který sníží citlivost receptorů pro kašel, ulevují tedy od dráždění dýchacích cest. Slizy jsou obsaženy zejména v těchto léčivých rostlinách: jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata), lípa srdčitá (Tilia cordata), proskurník lékařský (Althaea officinalis), podběl lékařský (Tussilago farfara), sléz maurský (Malva silvestris), pukléřka islandská (Cetraria islandica).

Extrakt z kořene jihoafrické pelargonie (Pelargonia sidoides) je vhodný k léčbě zánětů dýchacích cest, které nevyžadují antibiotickou léčbu. Pomáhá při suchém i vlhkém kašli.

Pro pacienty, kteří preferují alternativní medicínu nebo jim léky klasické medicíny nezabírají, je možné doporučit homeopatika. Homeopatické přípravky jsou vhodné pro všechny skupiny pacientů, včetně dětí, těhotných a kojících.


Dominika ČECHUROVÁ, DiS., farmaceutický asistent

Poradna on-line

www.DocSimon.cz

Téma bylo zpracováno bez nároku na úplnost.

Téma bylo zpracováno dle nejlepšího vědomí a svědomí autora na základě dostupných relevantních vědeckých informací.

Tuto poradnu on-line provozuje společnost ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s.