KŘEČOVÉ ŽÍLY

Charakteristika křečových žil

Křečové žíly jsou vakovitě rozšířené nepravidelně vinuté žíly, nápadně viditelné a někdy i zbarvené. Tvoří se nejčastěji v cévách dolních končetin, které přivádějí krev směrem k srdci. Při vzniku křečových žil dochází nejprve k pomalejšímu a nedostatečnému odtoku krve z dolních končetin vlivem špatně se dovírajících poškozených chlopní, které pak nedokáží bránit zpětnému toku krve, která se následně vrací k nejbližší zdravé chlopni, na kterou jsou tak kladeny vyšší nároky. Následně chlopně přestávají fungovat vlivem zvýšeného žilního tlaku. Tento tlak zpomalením návratu krve roste, rozšiřuje stěnu a způsobuje její zvlnění. Při zpomaleném průtoku dále dochází ke srážení krve při stěnách žilního řečiště, čímž se mohou tvořit tzv. tromby (krevní sraženiny), jejichž zvětšování může žílu zcela ucpat. Nedostatečná funkce endotelu cév se může postupně projevit až trvalým zvýšením krevního tlaku, který může vést ke vzniku dalších projevů onemocnění, jako jsou otoky či barevné kožní změny okolo kotníků a bérců. Při zanedbání může dojít až ke vzniku bércových vředů.

Křečové žíly se vyskytují u lidí, jejichž žilní stěna je méně odolná vůči tlaku uvnitř cévy. Může to být  důsledkem nedostatečnosti žilní stěny, hloubkových zánětů žil a velkou roli hrají také genetické predispozice či rizikové faktory jako např. dlouhé stání nebo naopak sedavé zaměstnání, těhotenství apod. U dětí a mladistvých se tvoří jen vzácně, s přibývajícím věkem se jejich výskyt zvyšuje, zvláště pak u žen - trpí tímto problémem častěji než muži.

Typickými projevy, které doprovází výskyt křečových žil, jsou: únava dolních končetin, pocity těžkých nohou, otoky vyskytující se z počátku převážně večer, v pozdějších stádiích i v průběhu celého dne, drobné rozšíření žil, později i výše zmiňované zbarvení kůže či vznik bércového vředu.

Prevence křečových žil

Jedná se o řadu zásad, které brání tomu, aby se již vzniklé varixy dále zhoršovaly nebo které brání jejich vzniku. Důležitý je pohyb, vhodná volba oblečení a obuvi, hygiena, optimální váha, dodržování správné životosprávy apod.

Pohyb

Přiměřená fyzická aktivita je velmi důležitá pro podporu správného odtoku krve z dolních končetin. Vhodná je zejména chůze, plavání či běh na lyžích. Je nutné se vyvarovat dlouhodobému stání nebo naopak sezení. Nevhodné je sezení s překříženými dolními končetinami.

Oblečení a obuv

Vysoké podpatky omezují činnost lýtkových svalů, čímž dochází k ochabování svalové pumpy a špatnému návratu krve v cévách. Z tohoto důvodu je lepší volit obuv s nižším podpatkem. K udržení činnosti svalstva a kloubů je navíc možné provádět jednoduché cviky jako např. psaní písmenek nohama ve vzduchu. Oblečení, které je příliš stažené v oblasti třísel či kolen, též omezuje tok krve směrem k srdci.

Hygiena

Při hygieně dolních končetin se doporučuje omezit pobyt v příliš teplé vodě a na závěr koupele je vhodné zařadit sprchování nohou studenou vodou.

Komprese žil

Důležitým, u nás však stále podceňovaným prvkem v prevenci dalšího zhoršování varixů, je komprese žil pomocí elastických punčoch. Fixace nohou, uložení nohou do vodorovné nebo zvýšené polohy či lehké masáže podporují krevní proudění a mají tak pozitivní vliv zabraňující zhoršování daného stavu. K masážím je možné užití různých mastí, krémů či gelů, které jsou na trhu volně k dostání.

Farmakoterapie (medikamentózní léčba)

Látky používané k terapii chronické žilní nedostatečnosti se nazývají venofarmaka. Tyto přípravky zvyšují tonus, posilují cévní stěnu, díky čemuž stěna cévy propouští méně tekutin do okolní tkáně a snižuje se její fragilita (lomivost). Venofarmaka mají také mírný protizánětlivý účinek a antitrombotický (protisrážlivý) efekt. Vlivem jejich užívání dochází ke zmenšování otoků, zmírňuje se či úplně mizí pocit tlaku a těžkých nohou, zlepšuje se žilní návrat a místní prokrvení tkání.

V současné době je na trhu celá řada preparátů, z nichž některé jsou volně prodejné, jiné jsou vázány lékařským předpisem.

Níže uvedené přípravky by měly sloužit spíše pro orientaci a nejedná se o kompletní sortiment.

Lokální terapie (masti, krémy, gely):

ANTISTAX gel - Obsahové složky flavonoidy z červené vinné révy chrání cévy, zvyšují jejich pružnost a omezují vznik otoků.

HEPAROID mast - Účinná látka zabraňuje tvorbě krevních sraženin, urychluje jejich vstřebávání, snižuje tvorbu otoků a má protizánětlivé účinky.

IBALGIN DUO EFFECT krém - Tento krém obsahuje dvě účinné látky, z nichž jedna tlumí zánět a potlačuje bolest, druhá látka zabraňuje tvorbě krevních sraženin a snižuje tvorbu otoků.

LIOTON gel - Snižuje tvorbu otoků, působí protizánětlivě a antitromboticky.

VENITAN gel - Rostlinný přípravek s extraktem z kaštanu koňského,který díky svým obsahovým látkám zesiluje napětí žilní stěny, snižuje její lomivost a propustnost

VENORUTON gel - Účinná složka tohoto gelu působí na nejjemnější cévy, u nichž zvyšuje odolnost a propustnost.

Celková terapie (tablety)

AESCIN - Přípravek se používá především při poúrazových a pooperačních otocích a zánětech žil.

ANTISTAX - Vhodný v kombinaci s Antistax gelem, kdy se jednotlivé lékové formy navzájem doplňují.

CILKANOL - Přispívá k úlevě od bolesti, pocitů těžkých a unavených nohou či při křečových stavech.

VARIXINAL - Obsažené látky z léčivých rostlin snižují tvorbu otoků a podlitin, zajišťují prokrvení a okysličení tkání.

I přes výše uvedené účinky je vliv venofarmak pouze omezený a jejich vliv by se neměl přeceňovat. Jejich užívání by proto mělo být podpořeno vhodnou pohybovou aktivitou, kompresí žil, masáží nohou po celodenní aktivitě a omezením rizikových faktorů výše popsaných.


Téma zpracoval:

Mgr. Marta KŘÍŽKOVÁ, lékárník

Poradna on-line

www.DocSimon.cz

Téma bylo zpracováno bez nároku na úplnost.

Téma bylo zpracováno dle nejlepšího vědomí a svědomí autora na základě dostupných relevantních vědeckých informací.

Tuto poradnu on-line provozuje společnost ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s.