NOUZOVÁ ANTIKONCEPCE

Úvod

Termínem postkoitální antikoncepce se označují přípravky sloužící k zabránění otěhotnění po nechráněném pohlavním styku nebo po selhání bariérové metody. Obecnou zásadou je včasné podání, tzn. co nejdříve po předpokládaném oplodnění, nejpozději však do 72 hodin v případě přípravků s obsahem levonorgestrelu a 120 hod u přípravku s obsahem ulipristal acetátu. Je důležité si uvědomit, že tato nouzová kontracepce je metoda pouze pro příležitostné použití. Rozhodně není určená k náhradě některé pravidelné kontracepce (antikoncepce, bariérová ochrana). V současné době je možné v případě nouze užít jednu ze dvou níže uvedených látek.

Levonorgestrel

Jednosložkové preparáty obsahují účinnou látku levonorgestrel - gestagenní hormon - v mnohem vyšší dávce než v antikoncepčních přípravcích. Při doporučeném dávkování zabraňuje ovulaci (uvolnění zralého vajíčka z vaječníku do vejcovodu, kde nejčastěji dochází k oplodnění) a následnému oplodnění, pokud ke styku došlo ještě před ovulací. V případě, že k pohlavnímu styku došlo již po ovulaci, znesnadňuje jednak postup spermií vejcovody, jednak brání sestupu již oplodněného vajíčka vejcovody do dělohy, což vede k zániku vajíčka. Pokud však došlo již k uhnízdění (nidaci) vajíčka v děloze, je tento přípravek neúčinný. Přípravek je nutné užít do 72 hod (3 dnů) po nechráněném styku. Účinnost se snižuje v závislosti na prodlužující se době od pohlavního styku. Pro užití platí několik velmi důležitých zásad:

K dispozici jsou přípravky, které obsahují jednu tabletku nebo přípravky s obsahem dvou tablet - obě dvě se užívají naráz.

Ulipristal acetát

Tato látka brání ovulaci nebo ji zpožďuje tím, že brání vzestupu luteinizačního hormonu. Používá se do 120 hodin od nechráněného styku nebo po selhání antikoncepční metody. Lze opět užít kdykoli během cyklu. 


Mgr. Marta KŘÍŽKOVÁ, lékárník

Poradna on-line

www.DocSimon.cz

Téma bylo zpracováno bez nároku na úplnost.

Téma bylo zpracováno dle nejlepšího vědomí a svědomí autora na základě dostupných relevantních vědeckých informací.

Tuto poradnu on-line provozuje společnost ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s.