OČKOVÁNÍ A OČKOVACÍ LÁTKY

Úvod

Imunizace je děj, při kterém je jedinec vystaven působení speciálně upravené látky pro posílení imunitního systému. Jako imunogen označujeme látku, která je schopna v organismu vyvolat imunitní reakci. Imunizace může být děj buď pasivní, kdy do organismu dodáváme přímo hotové protilátky (např. při pokousání zmijí se aplikuje antisérum), nebo aktivní, kdy si tělo po stimulaci vytváří obranné látky samo.

Vakcinace (neboli očkování) je proces vedoucí k vytvoření obranyschopnosti, při kterém je jedinec vystaven působení celých mikroorganismů nebo jejich částí. Imunogen je v tomto případě buď živý, avšak oslabený (atenuovaný) mikroorganismus, nebo usmrcený (inaktivovaný) mikroorganismus, popřípadě jeho část. Po podání těchto imunogenů se v organismu člověka začnou aktivně vytvářet protilátky, většinou jako následek slabě proběhlého onemocnění (po podání oslabených či neživých původců infekce). Očkování je tedy vždy děj aktivní. Často je používán termín aktivní imunizace. Organismus má „imunologickou paměť“ = vytvořil si protilátky a při příštím kontaktu s původcem onemocnění je již zcela chráněn, tj. je imunní vůči danému onemocnění.

Povinná očkování se v České republice řídí vyhláškou Ministerstva zdravotnictví o očkování proti infekčním nemocem, odmítnutí očkování je tedy přestupkem.

Zásady správného očkování, druhy očkování

Očkuje se vždy zdravý jedinec. Neočkuje se v inkubační době infekčního onemocnění a při alergických reakcích na předchozí očkování.

Reakce se může dostavit i po 2 týdnech od vakcinace, záleží především na typu vakcíny.

Reakcí na očkování může být zvýšená tělesná teplota, bolestivost vpichu, otok, případně vyrážka. Tyto příznaky jsou normální reakcí zdravého organismu na aplikaci vakcíny. Závažnějšími reakcemi je horečka či celotělová kopřivka, tyto rekce bychom měli hlásit lékaři. Nejzávažnější reakcí je anafylaktický šok, proto bychom měli chvíli po aplikaci zůstat pod dohledem lékaře. Doporučuje se 30 minut po aplikaci vakcíny setrvat v čekárně, abychom byli v dosahu lékařské péče při silné reakci na její podání.

Zvýšenou teplotu (do 37,8) není nutné snižovat, snižujeme až horečku - zábaly nebo podáním antipyretik (paracetamol, ibuprofen), hlídá se dostatek tekutin. Antipyretika nikdy nepodáváme preventivně, objevují se studie, které prokazují sníženou odpověď na očkování při jejich preventivním podání. Bolestivost vpichu se snižuje přikládáním studených obkladů, vyrážka se nechává odeznít. Při neobvyklých reakcích je nutné vyhledat lékaře.

Očkování jsou:

Pravidelná očkování:

TBC – není již povinné pro všechny skupiny obyvatel, aplikuje se pouze rizikovým skupinám dětí (rodiče pobývali nebo pocházejí z míst s vysokým výskytem tuberkulózy, děti byly v kontaktu s nemocným s TBC)

hexavakcína - očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, dětské obrně, hemofilu influenzae typ B a hepatitidě B. Aplikuje se dětem od zhruba 9.týdne.

spalničky, příušnice, zarděnky - první dávka se aplikuje dětem zhruba v 15.měsících

přeočkování proti tetanu - podle současných doporučení se u dospělých přeočkovává po 15 - 20 letech

Doporučená očkování:

pneumokokové nákazy – pneumokoky způsobují akutní záněty středního ucha, vedlejších nosních dutin, zápal plic, někdy též zánět mozkových blan až sepsi. Očkování patří mezi tzv.povinně dobrovolná, tedy rodiče se mohou pro toto očkování rozhodnout a pak má úhradu ze zdravotního pojištění (plně hrazená je zatím nejlevnější varianta). Toto očkování je též doporučeno osobám s chronickým onemocněním (cukrovka, kardiovaskulární onemocnění, astma) a seniorům. Lidem nad 65 let je též hrazeno ze zdravotního pojištění.

rotavirová onemocnění

meningokokové nákazy

plané neštovice

hepatitida A

chřipka

klíšťová encefalitida

lidské papilomaviry

Mimořádná očkování:

Podávají se v mimořádných situacích - po úrazech, poraněních, po expozici onemocnění, v případě nehojících se ran a před některými léčebnými výkony: Tetanus; vzteklina.

Povinná očkování pro cestovatele:

Pro cestovatele jsou podle cílové destinace některá očkování povinná či doporučená, informace lze získat 

Žlutá zimnice (do zemí Afriky a jižní Ameriky), meningokoková onemocnění (do Mekky)

Doporučená očkování pro cestovatele:

Tetanus; VHA, VHB (Tunis, Egypt); břišní tyfus; klíšťová meningoencefalitida, cholera (ETEC); japonská encefalitida; záškrt; dětská obrna

Nová očkování:

Lidské papilomaviry (HPV viry); varicella; pneumokokové infekce; rotavirové infekce.

Nejběžnější očkovací látky – vakcíny – jsou uvedeny v následujícím přehledu. Výdej všech vakcín je vázán na lékařský předpis.

Přehled vakcín

Bakteriální vakcíny

ACT - HIB Vaccine

Vakcíná proti invazivním onemocněním vyvolaným Haemophilus infuenzae B (HIB). Způsob podání: injekčně nitrosvalově (intramuskulárně), ve výjimečných případech podkožně (subkutánně).

Dávkování: novorozenci 2 - 6 měsíců 3 injekce po 1 - 2 měsících, kojenci 6-12 měsíců 2 injekce po 1 - 2 m. Přeočkování v 18ti měsících dítěte. Děti 1 rok – postačí 1 injekce.

INFANRIX HIB

Vakcína proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli a invazivním onemocněním vyvolaným Haemophilus infuenzae B (HIB).

Způsob podání: injekčně nitrosvalově (intramuskulárně), ve výjimečných případech podkožně (subkutánně).

Dávkování: novorozenci od 2 měsíců 3 injekce po 1 - 2 měsících (schéma 3. - 4. - 5. nebo 2. - 4. - 6. měsíc), posilovací booster dávka (přeočkování) ve 2 letech dítěte.

Meningococcal Polysaccharide A + C vaccine

Vakcína proti meningokokovým infekcím (původce Neisseria Meningitis A, C).

Způsob podání: injekčně nitrosvalově (intramuskulárně), podkožně (subkutánně).

Dávkování: jedna jediná dávka v 18ti měsících dítěte, pouze v případě epidemií již v 6ti měsících života.

MENJUGATE

Vakcína proti meningitidě typu C.

Způsob podání: hluboká intramuskulární injekce.

Dávkování: novorozenci od 2 měsíců 3 injekce v minimálně měsíčních intervalech (schéma např.2. - 3. - 4.). Děti starší 12ti let 1 dávka.

NEISVAC-C

Vakcína proti meningitidě typu C.

Způsob podání: injekčně nitrosvalově (intramuskulárně).

Dávkování: novorozenci od 2 měsíců 2 injekce v minimálně dvouměsíčních intervalech (schéma např. 2. - 4.). Přeočkování u kojenců nutné (1 dávka), děti starší 12ti let a dospělí 1 dávka.

INFANRIX

Vakcína proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli.

Způsob podání: injekčně nitrosvalově (intramuskulárně), ve výjimečných případech podkožně (subkutánně).

Dávkování: novorozenci od 2 měsíců 3 injekce v intervalu 1 měsíc (schéma 2. - 3. -4. měsíc), posilovací booster 4. dávka v 18ti až 20ti měsících dítěte. Přeočkování (záškrt, tetanus, dávivý kašel) v 5 letech. Přeočkování (tetanus) ve 14 letech a následně každých 10 let od předchozí dávky.

PNEUMO 23

Vakcína proti pneumokokovým infekcím (zápal plic, atypické pneumonie).

Způsob podání: injekčně nitrosvalově (intramuskulárně), ve výjimečných případech podkožně (subkutánně).

Dávkování: děti od 2 let 1 injekce. U cílových skupin (lidé nad 65 let, imunosuprimovaní, chronicky nemocní atd.) očkovat každých 3 - 5 let.

PREVENAR

Vakcína proti pneumokokovým infekcím.

Způsob podání: injekčně nitrosvalově (intramuskulárně), ve výjimečných případech podkožně (subkutánně).

Dávkování: novorozenci od 2 měsíců 3 injekce v intervalu minimálně 1 měsíc (schéma např. 2. - 3. - 4. měsíc), posilovací booster 4. dávka ve 2 letech dítěte, kojenci starší 7 měsíců pouze 2 injekce, po 1 - 2 měsících, posilovací booster 3. dávka ve 2 letech dítěte. Děti ve věku 2 - 5 let pouze 1 injekce.

TETANOL PUR

Vakcína proti tetanu.

Způsob podání: injekčně nitrosvalově (intramuskulárně).

Dávkování: -> základní očkování, či uběhlo - li od poslední vakcinace více než 10 let – aplikace 3 injekcí. Přeočkování každých 10 let jednou injekcí.

-> novorozenci nepřeočkovaní smíšenou vakcínou (proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli) 3 injekce, v intervalu 4 - 8týdnů, posilovací booster 4. dávka v 18ti až 20ti měsících, přeočkování v 5 letech a 14 letech proti záškrtu a tetanu.

BCG Vaccine SSI

Způsob podání: injekčně intradermálně do ramenního (deltového svalu).

Dávkování: novorozenci – od 4. dne do max. 6. týdne (lze podat bez předchozí tuberkulínové zkoušky). Od 6. týdne (vždy s tuberkulínovou zkouškou) pouze v případě negativního výsledku tuberkulínové zkoušky (tj. neobjeví se kulatá jizva na rameni) se podává 2. dávka. Přeočkování v 11ti letech.

Pozn.: úspěšnost očkování je potvrzena, pokud se do 3 - 4 měsíců od vakcinace objeví charakteristická jizva na rameni

TYPHERIX

Vakcína proti břišnímu tyfu.

Způsob podání: injekčně nitrosvalově (intramuskulárně).

Dávkování: děti od 2 let 1 injekce. Osoby trvale žijící v endemických oblastech a cestující přeočkovat každé 3 roky. Následně každých 10 let od předchozí dávky.

TYPHIM

Vakcína proti břišnímu tyfu.

Způsob podání: injekčně nitrosvalově (intramuskulárně).

Dávkování: děti od 2 let 1 injekce. Osoby trvale žijící v endemických oblastech a cestující přeočkovat každé 3 roky.

Virové vakcíny

ENCEPUR pro děti 0, 25 ml

Vakcína proti klíšťové encefalitidě pro děti.

Způsob podání: injekčně nitrosvalově (intramuskulárně), ve výjimečných případech podkožně (subkutánně).

Dávkování: děti od 1 roku do 12ti let – 3 injekce nejlépe v zimním období.

1. (1 - 3měsíce), 2. (9 – 12 měs.), 3. posilovací booster 4. dávka.

Ochrana je vytvořena na cca 3 roky , proto je ideální přeočkovat každé tři roky (zrychlené schéma 3 injekce 0., 7. a 21. den, ochrana pouze na 1, 5 roku).

Pozn.: Dojde-li k přisátí klíštěte před podáním druhé dávky, nebo do 14ti dnů po podání 2. dávky je třeba podat hotové protilátky (imunoglobuliny)! Mezi podáním Ig a 2. dávkou vakcíny musí být 4 týdenní odstup!

ENCEPUR pro dospělé 0, 5 ml

Způsob podání: injekčně nitrosvalově (intramuskulárně), ve výjimečných případech podkožně (subkutánně).

Dávkování: děti od 12 let a dospělí – 3 injekce nejlépe v zimním období 1. (1 - 3měsíce), 2. (9 - 12měs.), 3. posilovací booster, 4. dávka do tří let po 3.dávce. Ochrana je vytvořena na cca 3 roky – proto je ideální přeočkovat každé tři roky (zrychlené schéma 3 injekce 0., 7. a 21. den, ochrana pouze na 1, 5 roku).

FSME - Immun 0, 25 ml BAXTER

Vakcína proti klíšťové encefalitidě.

Způsob podání: injekčně nitrosvalově (intramuskulárně), ve výjimečných případech podkožně (subkutánně).

Dávkování: děti od 1 roku do 16ti let – 3 injekce nejlépe v zimním období 1. (1 -3 měsíce), 2. (5 – 12 měs.), 3. posilovací booster, 4. dávka do tří let po 3. dávce. Ochrana je vytvořena na cca 3 roky – proto je ideální přeočkovat každé tři roky. Zrychlené schéma 2 injekce v intervalu 2 týdnů; 3. dávka se podává za 5 - 12 měsíců po poslední injekci).

Pozn.: Dojde-li k přisátí klíštěte před podáním druhé dávky, nebo do 14ti dnů po podání 2. dávky, je třeba podat hotové protilátky (imunoglobuliny)! Mezi podáním Ig a 2. dávkou vakcíny musí být 4týdenní odstup!

FSME-Immun 0,5ml BAXTER

Způsob podání: injekčně nitrosvalově (intramuskulárně), ve výjimečných případech podkožně (subkutánně).

Dávkování: mladiství od 16ti let, dospělí do 60ti let – 3 injekce nejlépe v zimním období, 1. (1 - 3měsíce), 2. (5 - 12měs.)3. posilovací booster, 4. dávka do tří let po 3. dávce. Ochrana je vytvořena na cca 3 roky – proto je ideální přeočkovat každé tři roky

(zrychlené schéma 2 injekce v intervalu 2 týdnů; 3. dávka se podává za 5 - 12 měsíců po poslední injekci).

Pozn.: Dojde-li k přisátí klíštěte před podáním druhé dávky, nebo do 14ti dnů po podání 2. dávky, je třeba podat hotové protilátky (imunoglobuliny)! Mezi podáním Ig a 2. dávkou vakcíny musí být 4týdenní odstup!

BEGRIVAC , FLUAD, VAXIGRIP, INFLUVAC

Vakcíny proti chřipce.

Způsob podání: injekčně nitrosvalově (intramuskulárně), ve výjimečných případech podkožně (subkutánně).

Dávkování: děti od 3 let a dospělí jedna injekce. Dětem ve věku 6 měsíců až 3 roky aplikovat pouze ve výjimečných případech. Dětem, které nebyly v útlém věku očkovány, se podávají 2 injekce po 4 týdnech.

ENGERIX - B

Vakcína proti hepatitidě B.

Způsob podání: injekčně nitrosvalově (intramuskulárně), ve výjimečných případech podkožně (subkutánně).

Dávkování: všechny věkové skupiny 3 injekce v následujících schématech: 0. - 1. - 2. měsíc, 4.dávka 12 měsíců po první dávce (0. - 1. - 6. měsíc, upřednostněno u dětí do 15 let a dospělých). Zrychlené schéma: 0. - 7. - 21. den, 4. dávka 12 měsíců po první dávce.

Pozn.: děti 0, 5 ml, dospělí 1 ml injekce.

HAVRIX 1440

Vakcína proti hepatitidě typu B.

Způsob podání: injekčně nitrosvalově (intramuskulárně).

Dávkování: mladiství nad 16 let 1 injekce, posilovací booster 2. dávka za 6-12 měsíců po první.

Pozn.: Protilátky se vytvoří za 2 - 4 týdny po první dávce. Dojde-li k infekci virem hepatitidy B během prvních dvou týdnů po očkování, je třeba provést pasivní imunizaci, tj. podat imunoglobuliny (Ig).

HAVRIX 720 Junior Monodose

Způsob podání: injekčně nitrosvalově (intramuskulárně).

Dávkování: děti od 1 roku do 15ti let 1 injekce, posilovací booster 2. dávka za 6 - 12 měsíců po první.

Pozn.: Protilátky se vytvoří za 2 - 4 týdny po první dávce.

Dojde-li k infekci virem hepatitidy B během prvních dvou týdnů po očkování, je třeba provést pasivní imunizaci, tj. podat imunoglobuliny (Ig).

TWINRIX adult 1 ml

Vakcína proti hepatitidě A a B.

Způsob podání: injekčně nitrosvalově (intramuskulárně).

Dávkování: mladiství nad 16 let 3 injekce v následujících schématech: 0. - 1. - 6. měsíc,

zrychlené schéma: 0. - 7. - 21. den, 4. dávka 12 měsíců po první dávce.

Nutnost přeočkování není potvrzena!

TWINRIX paediatric 0, 5 ml

Způsob podání: injekčně nitrosvalově (intramuskulárně).

Dávkování: děti od 1 roku do 15 let 3 injekce v následujících schématech: 0. - 1. - 6. měsíc, zrychlené schéma: 0. - 7. - 21. den, 4. dávka 12 měsíců po první dávce.

PRIORIX

Vakcína proti spalničkám, příušnicím, zarděnkám.

Způsob podání: injekčně podkožně (subkutánně).

Dávkování: 1. dávka se aplikuje první den 15ti měsíců života dítěte, 2. dávka za 6 - 10 měsíců po první dávce.

Pozn.: u dívek, které nebyly očkovány dříve, se aplikuje 1. dávka ve 12ti letech.

TRIVIVAC

Vakcína proti spalničkám, příušnicím, zarděnkám.

Způsob podání: injekčně podkožně (subkutánně).

Dávkování: 1. dávka se aplikuje první den 15ti měsíců života dítěte, 2. dávka za 6 - 10 měsíců po první dávce.

IMOVAX Polio

Vakcína proti poliomyelitidě.

Způsob podání: injekčně nitrosvalově (intramuskulárně).

Dávkování: děti od 2 měsíců, starší děti a dospělí 3 injekce v intervalu minimálně 1 - 2 měsíců. Posilovací booster 4. dávka se podává 1 rok po poslední dávce.

Pozn.: Přeočkování každých 5 let pro děti, 10 let pro dospělé.

Dospělým, kteří nebyli očkováni v dětském věku, se podávají 2 injekce v intervalu 1 - 2 měsíců. Posilovací booster 3. dávka se podává 1 rok po poslední dávce.

RABIPUR

Vakcína proti vzteklině.

Způsob podání: injekčně nitrosvalově (intramuskulárně).

Dávkování:

předexpoziční vakcinace

3 injekce 0. - 7. - 21./28. den, podle hladiny vytvořených protilátek se (ne)podává posilovací booster dávka. Přeočkování se provádí každých 2 - 5 let.

postexpoziční vakcinace

dříve očkovaní jedinci – 2 injekce 0. a 3. den

neočkovaní či chybně očkovaní jedinci 0. - 3. - 7. - 14. - 28. den nebo 2 dávky 0. den, 1 dávka 7. den a 1 dávka 21. den

akutní případy – podání protilátek (pasivní imunizace) a vakcinace, maximálně do 7 dní po expozici

Pozn.: vakcína smí být injektována do stehna či ramene, nesmí být podána do hýždového svalu! Přeočkování každých 5 let pro děti, 10 let pro dospělé. V případě epidemie se podává jedna dávka všem v blízkém okolí nemocného.

VARILRIX

Vakcína proti planým neštovicím.

Způsob podání: injekčně podkožně (subkutánně).

Dávkování: kojenci od 9 měsíců – děti do12 let 1 dávka, děti starší 13ti let – 2 dávky, v intervalu minimálně 6 týdnů.

STAMARIL Pasteur

Vakcína proti žluté zimnici.

Způsob podání: injekčně nitrosvalově (intramuskulárně), ve výjimečných případech podkožně (subkutánně).

Dávkování: kojenci od 9 měsíců věku 1 injekce. Přeočkování každých 10 let od předchozí dávky.

Pozn.: Podávání kojencům mladším 6 měsíců je kontraidikováno! Záznam o očkování proti žluté zimnici musí být uveden v Mezinárodním očkovacím průkazu žluté barvy. Očkování provádějí pouze specializovaná pracoviště.

SILGARD (jiný přípravek CERVARIX)

Vakcína proti lidským papillomavirům HPV.

Způsob podání: injekčně nitrosvalově (intramuskulárně).

Dávkování: dívky 9 - 15 let, dospělé ženy 16 - 26 let 3 injekce 0. - 2. - 6. měsíc, výjimečně 0. - 1. - 3 měsíc.

Všechny 3 dávky musí být podány v jednom roce.

Pozn.: Největší účinnost je dosahována u dívek do 15ti let, kdy je nízké procento sexuální aktivity. Vakcína má pouze preventivní účinek (karcinom děložního krčku, bradavice zevního genitálu a další rakovinové změny a novotvary způsobené viry HPV typu 6, 11, 16, 18), ne však léčebný!

Kombinované bakteriální a virové vakcíny:

INFANRIX Hexa

Vakcína proti záškrtu, dávivému kašli, poliomyelitidě, tetanu, hepatitidě B a invazivním onemocněním vyvolaných Haemophilus influenzae B – HIB.

Způsob podání: injekčně nitrosvalově (intramuskulárně).

Dávkování: určeno pro základní očkování a přeočkování dětí. Aplikují se 3 injekce v minimálně měsíčních intervalech, dle některého z následujících schémat:

2. - 3. - 4.; 3. - 4. - 5.; 2. - 4. - 6. měsíc.

Přeočkování se provádí nejdříve 6 měsíců od poslední dávky, nejlépe však v 18ti měsících věku dítěte. Lze očkovat dle zrychleného schématu 6., 10. a 14. týden, podmínkou je však očkování proti žloutence (VHB) ihned při narození.

INFANRIX Penta

Vakcína proti záškrtu, dávivému kašli, tetanu, hepatitidě B a poliomyelitidě.

Způsob podání: injekčně nitrosvalově (intramuskulárně).

Dávkování: určeno pro základní očkování a přeočkování dětí. Aplikují se 3 injekce v měsíčních intervalech, dle některého z následujících schémat:

2. - 3. - 4.; 3. - 4. - 5.;2. - 4. - 6.;3. - 5. - 11./12. měsíc.

Lze očkovat dle zrychleného schématu 6., 10. a 14. týden.Téma zpracoval:

Mgr. Alice POLÁKOVÁ, lékárník

Poradna on-line

www.DocSimon.cz

Téma bylo zpracováno bez nároku na úplnost.

Téma bylo zpracováno dle nejlepšího vědomí a svědomí autora na základě dostupných relevantních vědeckých informací.

Tuto poradnu on-line provozuje společnost ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s.