OSTEOPORÓZA

Osteoporóza - charakteristika onemocnění

Osteoporóza je onemocnění postihující pohybový aparát, při kterém ubývá a řídne kostní hmota. V důsledku toho dochází k oslabení pevnosti kostí a zvýšení jejich lomivosti. Projevem již rozvinutého onemocnění jsou zlomeniny, zejména obratlů, předloktí (u žen v období klimakteria) a krčku stehenní kosti (postihující zejména seniory). Proto je v současné době kladen důraz na důslednou prevenci tohoto onemocnění.

Osteoporóza představuje plíživé onemocnění, při kterém pacient na sobě nepociťuje žádné subjektivní potíže. Změna nastává až ve chvíli, kdy dojde ke vzniku zlomeniny, čímž se nemoc již plně klinicky manifestuje.

Příčiny onemocnění

Neovlivnitelné:

Ovlivnitelné

Kost je živá tkáň, v níž probíhá neustálá látková výměna. V průběhu života dochází k jejímu odbourávání (tzv. resorpci) a opětovné novotvorbě na základě regulačních mechanismů lidského organismu. Přibližně do 30. – 35. roku života převládá novotvorba nad resorpcí kostní tkání. V tomto období je tedy nutné snažit se preventivně zasáhnout a předejít tak vzniku onemocnění (vyhýbat se rizikovým faktorům, dbát na dostatek pohybu a zajistit přísun nezbytných látek jako je vápník a vitamín D). Po 35. roce života převažují resorpční mechanismy nad novotvorbou kosti. Pokud množství kostní hmoty klesne pod kritickou mez, výsledkem je osteoporóza.

Staré kostní buňky jsou rozpouštěny speciálními kostními buňkami, tzv. osteoklasty, čímž dochází k tvorbě dutin. Takto vzniklé dutiny vyplní jiné kostní buňky, tzv. osteoblasty, proteinovými vlákny, která se zpevní následnou mineralizací. Tato mineralizovaná vrstva je závislá na dostatečném přísunu vápníku a zodpovídá za pevnost kosti. Riziko rozvinutí osteoprózy závisí na tom, kolik kostní hmoty se získá ve věku mezi 25. – 35. rokem života, respektive jak rychle poté ubývá.

Dělení osteoporózy

Primární forma

Sekundární forma

Osteoporóza vzniklá jako následek jiných onemocnění s poruchami metabolismu.

Prevence a léčba osteoporózy

Prevence osteoporózy

Terapie a výživa

Terapie osteoporózy spočívá v ovlivnění metabolismu kostí a je zaměřená na tlumení bolesti, ošetření kostních zlomenin s následnou rehabilitací. Účinná terapie by měla vést ke zvýšení kvality života pacienta. Základním cílem léčby je zamezení vzniku zlomenin. Pestrý a vyvážený jídelníček může být zdrojem 400 - 500 mg vápníku a asi 200 IU (mezinárodních jednotek) vitaminu D, přičemž doporučený příjem u lidí nad 50 let je minimálně 1000 mg vápníku a 800 IU vitaminu D za den. Proto je nezbytné tyto látky doplňovat.

Používané volně prodejné léčivé látky k prevenci  a léčbě osteoporózy:

Vápník – tento minerál je základní složkou kostní tkáně. Jeho dostatečný přísun je absolutní podmínkou v prevenci a při rozvinutí osteoporózy. Současně je třeba dbát na užívání vitamínu D, který zvyšuje vstřebávání vápníku. Nejbohatšími zdroji vápníku ve stravě jsou mléčné výrobky, tvrdé sýry, ořechy, mák a čokoláda. Doporučená denní dávka je 500 mg, pokud je zbytek pestrou přijímán stravou. Tato dávka se užívá večer, protože příjem vápníku na noc nejlépe brání nočnímu maximu osteoresorpce (odbourávání kosti). Pokud je užíváno více než 500 mg, je třeba dávku rozdělit, neboť organismus nevstřebá najednou větší množství než 500 mg vápníku. Vápník je dostupný ve formě tablet, granulátu nebo rozpustných tablet, ze kterých se lépe vstřebává. Kombinuje se i s vitaminem D do tablet nebo žvýkacích tablet, pro děti je součástí multivitaminových komplexů. Při užívání je třeba dbát na odstup od léků, které snižují kyselost žaludku (léky na žaludeční vředy, gastroesofageální reflux, antacida), od potravin s vysokým obsahem fosforu (tavené sýry, nápoje kolového typu), šťavelanů (rebarbora, špenát), zinku, železa, vlákniny. Všechny tyto látky snižují vstřebávání vápníku.

Fluoridy – výrazně podporují novotvorbu kostí, mění však strukturu a tím i mechanické vlastnosti kosti, která je pak křehčí a může se lámat. V současné terapii se až na výjimečné případy neuplatňuje.

Vitamín D – je nezbytný pro správné vstřebávání vápníku, pacienti užívající vápník by vždy měli zároveň užívat tento vitamin. Vitamin D přijímáme v omezeném množství stravou (například z tučných mořských ryb), v kůži vzniká z prekurzorů po ozáření slunečními paprsky. V našich zeměpisných šířkách k dostatečné tvorbě vitaminu D stačí v období od února do listopadu pobyt na sluníčku bez ochranných prostředků 5 - 10 minut denně mezi 10. a 15 hodinou s nezakrytým obličejem a pažemi. Starší lidé, osoby s predispozicí k nádorovým onemocněním kůže a chronicky nemocní ale tuto expozici slunečnímu záření nepodstupují. Pak je potřeba vitamin D doplnit v dávkách minimálně 800 IU denně. Vitamin D se často pro snazší užívání kombinuje do jedné tablety s vápníkem.


Téma zpracoval:

Mgr. Marta KŘÍŽKOVÁ, lékárník

Poradna on-line

www.DocSimon.cz

Téma bylo zpracováno bez nároku na úplnost.

Téma bylo zpracováno dle nejlepšího vědomí a svědomí autora na základě dostupných relevantních vědeckých informací.

Tuto poradnu on-line provozuje společnost ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s.