OVULAČNÍ TESTY

Ovulační testy – k čemu slouží?

Ovulační testy představují moderní diagnostickou metodu napomáhající určení období plodných a neplodných dní v rámci menstruačního cyklu ženy.

Tyto testy jsou určeny pro ženy, které se snaží dlouhodobě otěhotnět. Stejně tak slouží ženám k snížení rizika nežádoucího otěhotnění. Stanovení plodných a neplodných dní patří mezi přirozené kontracepční metody, společně např. s měřením bazální teploty (tzv. teplotní metoda) či přerušovanou souloží.

Princip stanovení ovulace pomocí ovulačních testů

Ovulační testy jsou, podobně jako testy těhotenské, založeny na imunoanalytické reakci, která má v tomto případě probíhat mezi protilátkami a luteinizačním hormonem (LH). LH je vytvářen v hypofýze (část mozku – tzv. podvěsek mozkový) a navozuje ovulaci. V průběhu ovulace dochází k uvolnění zralého vajíčka. Zhruba 24 hodin po ovulaci je vajíčko připraveno na oplození spermií.

LH je v ženském těle přítomen v průběhu celého menstruačního cyklu, ale pouze během ovulace jeho množství rapidně narůstá. K tomu dochází zhruba uprostřed menstruačního cyklu a právě na tento vzestup koncentrace LH reagují s určitou citlivostí ovulační testy. Zhruba po 24 - 36 hodinách po vzestupu hladiny LH dochází k vlastnímu uvolnění vajíčka. Sledováním hladin LH několik (minimálně 6) dní po sobě lze s velkou přesností určit dobu, ve které dojde k ovulaci. Pozitivní výsledek značí tedy dobu nejvhodnější k otěhotnění. 

Testy různých výrobců se liší designovým provedením, ale všechny fungují na stejném principu: do čisté nádobky se nachytá moč, nejlepší je provedení během dne mezi 10. a 20. hodinou (ranní moč není vhodná). Dvě hodiny před testem se doporučuje omezit příjem tekutin. Do moči se vloží testovací proužek nebo se nabere pár kapek přiloženým kapátkem a kápne se na testovací destičku. Po stanoveném čase (dle pokynu výrobce) se test vyhodnotí. Vždy musí dojít k zbarvení kontrolního proužku, toto zbarvení značí správné provedení testu. K dispozici mohou být též tyčinky, které se vkládají přímo do proudu moči (není tedy nutno moč sbírat do čisté nádobky). 

Mgr. Marta KŘÍŽKOVÁ, lékárník

Poradna on-line

www.DocSimon.cz

Téma bylo zpracováno bez nároku na úplnost.

Téma bylo zpracováno dle nejlepšího vědomí a svědomí autora na základě dostupných relevantních vědeckých informací.

Tuto poradnu on-line provozuje společnost ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s.