POPÁLENINY

Charakteristika popálenin

Při dostatečně dlouhé expozici organismu tepelné energii dochází ke vzniku popáleninového traumatu (popáleniny), které je charakterizováno postižením kůže či hlubších tkání. Dle hloubky zasažení tkáně se rozlišují tři (některá literatura uvádí čtyři) základní stupně popálenin. Pro jednotlivé stupně popálenin jsou charakteristické objektivní příznaky.

Jako povrchová postižení se označují popáleniny I. stupně. Mezi hluboká postižení se řadí popáleniny III. stupně.

Přímé tepelné poškození kůže a tkání vede k poruše kapilárního řečiště (kapiláry jsou malinkaté cévy) a k tvorbě otoků. Závažnost popáleninového traumatu se hodnotí nejen dle zmiňované hloubky popálení, ale dále se bere v potaz rozsah popálené plochy (v návaznosti na věk postiženého a lokalizaci popáleniny). Rozsah popálení se udává v procentech tělesného povrchu. Pro přesné určení rozsahu se užívají speciální tabulky. Orientačně však platí tzv. pravidlo devíti, kdy každá část těla představuje devět nebo osmnáct procent povrchu těla:

Dospělí:

Hlava a krk = 9 % povrchu těla

Přední plocha trupu = 18 % povrchu těla

Zadní plocha trupu = 18 % povrchu těla

Horní končetina = 9 % povrchu těla

Dolní končetina = 18 % povrchu těla

Závažná rozsáhlá popálení II. – III. stupně u dospělých vznikají při zasažení více jak 20 % povrchu těla. V okamžiku úrazu se začíná rozvíjet popáleninový šok. Děti mají větší povrch těla vzhledem ke své hmotnosti a také více tělesné vody, proto i popálení menší části vede ke komplikacím. Pro děti do dvou let je závažné popálení více jak 5 % těla, pro děti deseti let popálení více jak 10 % a pro děti do 15 let více jak 15 % povrchu těla.

Druhým způsobem, jak určit rozsah popálení, je odhad na počet dlaní. Jedna dlaň s prsty zhruba odpovídá 1 % tělesného povrchu a kolikrát se dlaň s prsty vejde na popálenou plochu, tolik procent povrchu těla je postiženo.

Z hlediska lokalizace jsou nejzávažnější popáleniny obličeje a krku, genitálu, rukou a nohou a dýchacích cest. Ošetření těchto popálenin patří většinou na specializovaná popáleninová centra.

Stupně popálení:

Terapie popálenin a první pomoc

Každá popálenina přesahující 20 % tělesné plochy u dospělých osob a 10 % u dětí je život ohrožující a vyžaduje protišoková opatření a hospitalizaci. Před tím, než dorazí rychlá záchranná služba (tel. č. 155), je nutné odstranit zdroj tepla způsobující popálení. Dále je nutné postupovat jako při klasické 1. pomoci: udržet dýchací cesty průchodné, čímž se zabezpečí dýchání, a popřípadě obnovit zastavený krevní oběh (pomocí nepřímé srdeční masáže).

Hluboké, rozsáhlé a závažné popáleniny s nekrózou, např. při zasažení obličeje, se nedoporučuje chladit, jelikož hrozí nebezpečí větší traumatizace postiženého.

První pomoc u popálenin: Pokud chlazení přináší úlevu, provádí se slabým proudem tekoucí vody nejméně po dobu 15 minut, a to co nejdříve po zasažení. Ránu je třeba sterilně překrýt nepřilnavým materiálem - ideální jsou bavlněné kompresy s mastí nebo hydrogelové obvazy. Je-li to možné, pak je vhodné sundat prsteny, šperky či těsný oděv z postižené oblasti, aby se zabránilo vzniku otoku. Avšak případné přiškvařené části oděvu nestrháváme. Současně u závažnějších popálenin (tzn. popáleniny II. – III. stupně, rozsáhlé popáleniny či nevhodně lokalizované popáleniny) neaplikujeme před příjezdem lékaře žádné z domácích prostředků, jako jsou různé zásypy, sádlo, krémy s obsahem dexpanthenolu apod.

Přivolání rychlé záchranné služby je zapotřebí při zasažení obličeje, krku, genitálu či plochy větší než dlaň. U dětí i při menším rozsahu popálení.

Popáleniny I. stupně a domácí léčba

Nezávažné, drobné popáleniny prvního stupně, které příliš nebolí a nejsou nevhodně umístěné, nevyžadují většinou lékařské ošetření. Po dostatečném ochlazení a odstranění překážejících šperků a oděvu je možné aplikovat řadu přípravků dostupných v lékárně. Vhodné jsou především masti, krémy, gely, pěny či spreje s obsahem dexpanthenolu, aloe vera či chlorophylu .

Aplikovat je možné také přípravky s antiseptickými účinky pro zajištění sterility rány. Za tímto účelem jsou používány také tzv. hydrofilní gely vytvářející vlhké prostředí, které je vhodné pro hojení nejen popálenin I., ale i a II. stupně.

Přípravky s masťovými základy jsou pak vhodnou prevencí vzniku neestetických jizev.

Pro domácí ošetření popálenin je vhodné volit léčivé přípravky s obsahem následujících látek:

Dexpanthenol

Dexpathenol je látka, která se v buňkách lidského těla přeměňuje na kyselinu pantothenovou nepostradatelnou pro regeneraci kůže. Přípravky s obsahem této látky zajišťují kůži optimální hydrataci a podporují tvorbu kolagenových a elastinových vláken. Dexpanthenol vykazuje navíc protizánětlivé účinky. Bývá dostupný ve formě krémů, mastí, gelů či pěn. Ve formě spreje se jednoduše aplikuje a hrozí minimální podráždění kůže (odpadá nutnost roztírání).

Aloe vera

Šťáva z této rostliny rychle hojí běžná menší poranění, mezi které patří mimo jiné i popáleniny. Většinou se aplikuje ve formě gelu a má příjemně chladivý, hydratační a protizánětlivý efekt. Často se kombinuje s dexpanthenolem.


Chlorophyl

Chlorophyl je zelené barvivo obsažené v rostlinách. Při lokální aplikaci gelů či sprejů s obsahem chlorophylu dochází k rychlejší epitelizaci a granulaci tkání při popáleninách způsobených teplem, chemikáliemi či slunečním zářením.


Kyselina hyaluronová

Kyselina hyaluronová je tělu vlastní látka vyskytující se v pokožce a je nedílnou součástí mezibuněčné tkáně, která je podstatná především pro hojení ran.


Tea tree oil

Tento výtažek z australského čajovníku představuje nejsilnější přírodní desinfekci s příznivými účinky na imunitní systém pokožky a současně urychluje hojení ran. Nesmí se používat čistý neředěný, protože by kůži příliš dráždil a vysušoval.


Krytí s léčebným účinkem:


Klára VOJKŮVKOVÁ, farmaceutický asistent

Poradna on-line

www.DocSimon.cz

Téma bylo zpracováno bez nároku na úplnost.

Téma bylo zpracováno dle nejlepšího vědomí a svědomí autora na základě dostupných relevantních vědeckých informací.

Tuto poradnu on-line provozuje společnost ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s.