TĚHOTENSKÉ TESTY

Metody stanovení gravidity

Diagnostické možnosti časného zjištění těhotenství:

Těhotenské testy

Těhotenské testy představují moderní diagnostické pomůcky fungující na jednoduchém principu. Stanovují v moči (popř. v krevním séru) přítomnost „těhotenského“ hormonu tzv. lidského choriogonadotropinu (HCG nebo ß-HCG), který je již v časných fázích těhotenství uvolňován vznikající placentou. Jeho přítomnost v moči či krvi tedy jasně signalizuje graviditu. Množství v krevní plazmě a moči každým dnem výrazně stoupá, maxima dosahuje asi v 10. - 12. týdnu (100 000 IU/ l) gravidity. Po 4. měsíci těhotenství (tedy zhruba v 16. týdnu) se hladina HCG udržuje na přibližně stálé hodnotě – mezi 10-30 mIU /ml.

Imunologické těhotenské testy detekující HCG v moči jsou založeny na imunoanalytické reakci mezi protilátkami (anti - HCG sérum) a hormonem HCG v moči (antigen). Reakce je vyhodnocována nejčastěji změnou barvy (všechny volně prodejné těhotenské testy) a nebo na principu srážení (aglutinace). (Detekovaný hormon je separován laterální průtokovou chromatografickou technikou, zejména u testovacích proužků do proudu moči.)

Nejpřesnější, nejspolehlivější a nejrychlejší jsou krevní testy, jejichž provedení však vždy vyžaduje návštěvu gynekologa, který odebere krevní vzorek a následně ho odešle na laboratorní zkoušky. Tímto způsobem lze detekovat již velmi malé množství (nízkou koncentraci) HCG v krvi nastávající matky. V krvi je možno tento hormon detekovat již 8. den po oplodnění, tedy 3. týden po poslední menstruaci (to platí asi u 5 % žen). U většiny případů až 11. den po oplodnění.

Běžně dostupné těhotenské testy se liší zejména těmito parametry :

Citlivost: tj. koncentrace HCG, kterou je daný test již schopen detekovat. Na každém testu je uvedena koncentrace v těchto jednotkách – mIU/ml (mili mezinárodní jednotky na ml moči), která vypovídá o citlivosti testu. Na testech můžete zaznamenat rozmezí 10 – 50 mIU/ml. Obecně platí, že čím vyšší je toto číslo, tím nižší je citlivost testu a naopak. Tedy čím menší koncentraci hormonu HCG test zaznamená, tím více je citlivý. Za optimální hodnotu se považuje minimálně 20 mIU/ml HCG, dnes dostupně testy mají běžně 10 mIU/ml.

Doba provedení testu: ráno, či kdykoliv během dne. Nejpřesnějších výsledků je ale vždy dosaženo při použití první ranní moči, kdy je hladina HCG nejvyšší.

Typ testu:

Omezení použitelnosti testu: užívá-li žena léky s obsahem HCG, může dojít ke zkreslení výsledků testu - tzv. falešně pozitivní výsledky. K falešně pozitivním výsledkům může vést i mimoděložní těhotenství či přítomnost cyst na vaječnících. Test není vhodné provádět pod vlivem alkoholu či drog.

Způsob správného provedení těhotenského testu

Jak správně provést těhotenský test? Nejprve je nutné (nezávisle na druhu těhotenského testu) vyjmout testovací proužek (kazetu, pásek) z obalu, odstranit sáček s vysoušedlem a tester nechat několik minut volně ležet za pokojové teploty.

Testovací proužek k ponoření do nádobky s močí

Testovací kazeta (deska, box) s kapátkem

Testovací proužek do proudu moči:

Vyhodnocení výsledku těhotenského testu

Objeví-li se 2 proužky buď vedle sebe, nebo jeden v testovacím a druhý v kontrolním okénku, popřípadě objeví- li se znaménko plus + (test vyšel pozitivně), lze s velkou pravděpodobností usuzovat na graviditu.

Neobjeví-li se 2 proužky (popř. plus, test vyšel negativně), s velkou pravděpodobností lze těhotenství vyloučit. Neobjeví-li se však do tří dnů menstruace po negativním výsledku testu zopakujte provedení testu. Pokud je test znovu negativní, ale menstruace stále nepřichází – navštivte svého gynekologa. Riziko těhotenství stále trvá.

Výsledek testu může být falešně negativní (vyšel negativně, přestože došlo k otěhotnění) či pozitivní (vyšel pozitivně, přestože nedošlo k otěhotnění) v těchto případech :

Na trhu je dostupné velké množství testů s různou citlivostí včetně testů digitálních, které při pozitivním výsledků zobrazí počet dnů uběhlých od početí (tedy ve kterém týdnu se těhotenství nachází).


Mgr. Marta KŘÍŽKOVÁ, lékárník

Poradna on-line

www.DocSimon.cz

Téma bylo zpracováno bez nároku na úplnost.

Téma bylo zpracováno dle nejlepšího vědomí a svědomí autora na základě dostupných relevantních vědeckých informací.

Tuto poradnu on-line provozuje společnost ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s.